Financieel managen van een psychologenpraktijk

Psychologen die werkzaam zijn in de kind- & jeugdzorg en/of de volwassenzorg ervaren vaak hoge administratieve lasten. Daarbij komen allerlei vragen die te maken hebben met het aansturen van een psychologenpraktijk.  Hoe voorkom ik budgetoverschrijdingen? Hoe zorg ik dat ik voldoe aan alle eisen die de gemeenten en de zorgverzekeraars stellen? Wij gaan graag in op uw vragen.

Kind- & jeugdzorg

Binnen de kind & jeugd sector verschilt het per gemeente welke eisen aan uw psychologenpraktijk worden gesteld.  In ieder geval is het belangrijk dat u binnen de budgetplafonds blijft die met de gemeente zijn afgesproken. Bij het aannemen van zorgvragers moet dan ook rekening worden gehouden met hoeveel budget u dat kost. Essentieel is een goede inschatting van het aantal minuten zorg dat u gaat verlenen. Dit voorkomt dat u achteraf tegen een budgetplafond aanloopt.

Verder is het van belang of uw gemeente een controleverklaring vraagt bij het opstellen van de jaarlijkse financiële productieverantwoording Jeugdwet en WMO. Naast het landelijke controleprotocol is het goed aandacht te hebben voor de eventuele aanvullende eisen van de regio waar uw gemeente onder valt. Dit heeft gevolgen voor uw psychologenpraktijk.

Voor de gemeente is het van belang dat u zoveel mogelijk kinderen behandelt tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Gemeenten zijn sinds enkele jaren verantwoordelijk voor de financiering van de kind- en jeugdzorg. In die jaren hebben de gemeenten data verzameld over uw praktijk. Met deze data kunnen de gemeenten gaan analyseren hoeveel kinderen u behandelt en in hoeveel tijd u dit doet. In de toekomst kan dit mogelijk leiden tot aanvullende afspraken met psychologenpraktijken.

Om verrassingen te voorkomen vanuit de gemeente kunt u zelf sturen op het aantal geholpen kinderen en de tijdsduur per kind. Ziet u bijvoorbeeld in uw cijfers verschillen tussen psychologen die bij u werkzaam zijn? Of is gedurende een aantal jaren een trend zichtbaar in het aantal behandelde kinderen? De antwoorden leiden vaak tot verrassende inzichten!

Volwassenzorg

Binnen de volwassenzorg wordt onderscheid gemaakt tussen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ). Het onderscheid is van belang voor de soort zorg die u verleent en heeft ook financiële consequenties. De meeste zorgverzekeraars kennen namelijk afzonderlijke plafonds. Soms geeft de zorgverzekeraar geen plafond af voor de BGGZ maar wel voor de SGGZ. Voor u is van belang dat u bij eventuele plafonds meeweegt of de zorgvrager daadwerkelijk in de SGGZ behandeld moet worden of dat het in de BGGZ kan. Zo blijft u sneller binnen het budgetplafond.

Een belangrijk aandachtspunt bij de volwassenzorg is dat u achteraf betaald krijgt voor de uitgevoerde behandelingen. U financiert hiermee vooruit. Met name bij groei van uw psychologenpraktijk moet u hiermee rekening houden. Van belang is dat u een inschatting maakt van het aantal minuten zodat u weet hoeveel budget u nodig heeft voor de behandeling. Ervaringscijfers van uw eigen praktijk kunnen helpen om een goede inschatting te maken.

Stuurmiddelen

Er zijn verschillende middelen die het resultaat van uw praktijk kunnen beïnvloeden.

 • Heb ik budgetplafonds en hoe benader ik deze plafonds?
  Als u tegen veel budgetplafonds aanloopt, kunt u overwegen over te stappen van een vrij gevestigde praktijk naar een instelling. Het voordeel hiervan is dat u hogere tarieven kunt declareren. Aan de andere kant moet u ook aan meer verplichtingen voldoen.
 • Hoe maak ik een inschatting van de duur van het traject?
 • Heb ik ervaringscijfers van mijn eigen praktijk waarmee ik richtingsnormen kan vastleggen hoeveel tijd een traject mag kosten?
 • Zijn mijn financiële administratie en verslaggeving op orde?

Softwarepakketten

Door de inzet van specifieke softwarepakketten kunt u efficiënter werken. En dat betekent meer tijd voor uw patiënten. Benut de mogelijkheden voor planning, dossiervorming en financiën voor uw psychologenpraktijk.  Wij ondersteunen u graag met behulp van

Advies voor uw psychologenpraktijk

De adviseurs van Van Ree Accountants denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op om hierover door te praten.

Actueel

Onze specialisten

 • D. (Diederik) Beens

  D. (Diederik) Beens

  Controleleider

 • H. (Henri) Verhoef AA

  Relatiebeheerder

 • J.H. (Johan) Arends LLM AA RB

  Directeur/partner

 • L.B.W. (Lennard) de Haas MSc

  L.B.W. (Lennard) de Haas MSc RA

  Accountant medewerker

 • W. (Wouter) Bunt AA

  Accountant medewerker

 • J. (Jan) Lobbezoo AA

  Relatiebeheerder