Financieel managen van een psychologenpraktijk?

Stelt u zich weleens de volgende vragen? Hoe voorkom ik budgetoverschrijdingen? Hoe zorg ik dat ik voldoe aan alle eisen die de gemeenten en de zorgverzekeraars stellen? Psychologen die werkzaam zijn in de kind- en jeugd- en/of de volwassenzorg ervaren vaak hoge administratieve lasten. Daarbij komen allerlei vragen op die te maken hebben met het aansturen van een psychologenpraktijk. In dit artikel komen wat informatie en financiële stuurmiddelen aan de orde die u mogelijk verder kunnen helpen.

Kind- & jeugdzorg

Binnen de kind & jeugd sector is het per gemeente verschillend welke eisen de gemeente aan uw psychologenpraktijk stelt. In ieder geval is het belangrijk dat u binnen de budgetplafonds blijft die met de gemeente zijn afgesproken. Bij het aannemen van zorgvragers moet dan ook rekening worden gehouden hoeveel budget u dat kost. Essentieel is een goede inschatting van het aantal minuten zorg dat u aan de zorgvrager gaat verlenen. Dit voorkomt dat u achteraf tegen een budgetplafond aanloopt.
Verder is het van belang of uw gemeente een controleverklaring vraagt bij het opstellen van de jaarlijkse financiële productieverantwoording Jeugdwet en WMO. Naast het landelijke controleprotocol is het goed aandacht te hebben voor de eventuele aanvullende eisen van de regio waar uw gemeente onder valt.

Voor de gemeente is het van belang dat u zoveel mogelijk kinderen behandelt tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Gemeenten zijn nu een aantal jaren verantwoordelijk voor de financiering van de kind- en jeugdzorg. Gedurende al die jaren hebben de gemeenten data verzamelt over uw praktijk. Met deze data kunnen de gemeenten gaan analyseren hoeveel kinderen u behandelt en in hoeveel tijd u dit doet. In de toekomst kan dit mogelijk leiden tot aanvullende afspraken met psychologenpraktijken.
Om verrassingen te voorkomen vanuit de gemeente kunt u zelf sturen op het aantal geholpen kinderen en de tijdsduur per kind. Ziet u bijvoorbeeld uit uw eigen cijfers verschillen tussen de psychologen die bij u werkzaam zijn? Of is gedurende een aantal jaren een trend zichtbaar in het aantal behandelde kinderen? Dit zijn vragen die bij beantwoording vaak leiden tot verrassende inzichten!

Volwassenzorg

Binnen de volwassenzorg wordt onderscheid gemaakt tussen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ). Het onderscheid is van belang voor de soort zorg die u verleent en heeft ook financiële consequenties. De meeste zorgverzekeraars hebben namelijk een afzonderlijk plafond. Soms geeft de zorgverzekeraar geen plafond af voor de BGGZ maar wel voor de SGGZ. Voor u is van belang dat u bij eventuele plafonds meeweegt of de zorgvrager daadwerkelijk in de SGGZ behandeld moet worden of dat het in de BGGZ kan. Zo blijft u sneller binnen het budgetplafond.

Een belangrijk aandachtspunt bij de volwassenzorg is dat u achteraf betaald krijgt voor de uitgevoerde behandelingen. U financiert hiermee vooruit. Met name bij groei van uw praktijk moet u hiermee rekening houden. Van belang is dat u een inschatting maakt van het aantal minuten zodat u weet hoeveel budget u nodig hebt voor de behandeling. Ervaringscijfers van uw eigen praktijk kunnen helpen om een goede inschatting te maken.

Stuurmiddelen

Er zijn verschillende stuurmiddelen die u kunt gebruiken om verder te komen met uw praktijk.
Stelt u zichzelf eens de volgende vragen:
• Heb ik budgetplafonds en hoe benader ik deze plafonds?
• Hoe maak ik een inschatting van de duur van het traject?
• Heb ik ervaringscijfers van mijn eigen praktijk waarmee ik richtingsnormen kan vastleggen hoeveel tijd een traject mag kosten?
• Hoe is de bewaking van het onderhanden werk binnen mijn praktijk? Signaleer ik de plafondoverschrijding tijdig?

Tot slot

Als u tegen veel budgetplafonds aanloopt, kunt u overwegen over te stappen van een vrij gevestigde praktijk naar een instelling. Het voordeel hiervan is dat u hogere tarieven kunt declareren. Aan de andere kant moet u ook aan meer verplichtingen voldoen. Graag denken onze specialisten medici met u mee als u deze overstap overweegt.

Hoofdbranche |

laatste nieuws

Onze specialisten

 • H. (Henri) Verhoef

  H. (Henri) Verhoef

  Relatiebeheerder

 • L.B.W. (Lennard) de Haas MSc

  L.B.W. (Lennard) de Haas MSc

  Relatiebeheerder

 • W. (Wouter) Bunt AA

  W. (Wouter) Bunt AA

  Relatiebeheerder