2 februari 2023

Als btw-adviseur in onderwijsland heb ik niets te klagen over het aanbod aan advieswerk. Want na 15 jaar btw-advisering in het onderwijs weet ik wel beter: btw-heffing in onderwijsland is schering en inslag! Elke dag ben ik er wel mee bezig en dat is zeker het geval geweest na het volgende bericht in de Voorjaarsnota 2022:

De post Diversen bevat een statistische correctie Samenwerkingsverbanden. Deze waren eerst vrijgesteld van btw bij de detachering van personeel naar of vanuit samenwerkingsverbanden, maar als gevolg van een aanscherping in EU-regelgeving is deze vrijstelling niet meer mogelijk.

Drie regels waarvan ik vooraf niet goed had ingeschat dat het tot zoveel vragen zou leiden in de onderwijspraktijk. Wat is kort samengevat het geval?

Compensatie van btw

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs ontvangen vanaf 1-1-2022 een btw-compensatie voor het inlenen van personeel van onderwijsinstellingen. Een btw-compensatie van € 13 per leerling. Dit los van de vraag of er al dan niet daadwerkelijk personeel wordt ingeleend door het samenwerkingsverband. Sommige samenwerkingsverbanden houden er geld aan over, andere samenwerkingsverbanden komen er dik aan tekort. Een mijns inziens weinig doordachte maatregel.

De hamvraag: wel of geen btw?

Samenwerkingsverbanden en onderwijsinstellingen zijn nu in vertwijfeling. Want de hamvraag is: wel of geen btw in rekening brengen? Een veel gekozen denkrichting is: zekerheidshalve toch maar btw betalen. Maar als btw-adviseur kan ik daar maar slecht mee uit de voeten!

Om maar met de deur in huis te vallen: van die berichtgeving van de zijde van de Staatssecretaris klopt maar heel weinig. Er is namelijk geen aanscherping in EU-regelgeving. Recent overleg met het Ministerie van Financiën bevestigt mijn standpunt. En andere conclusie die men deelt: er zijn genoeg situaties denkbaar dat detachering door een onderwijsinstelling wel vrij van btw kan plaatsvinden.

Hoe het dan wel zit? Nu, het is eigenlijk niet bijzonder ingewikkeld. Want op basis van de wettekst en de heersende jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat in de nodige gevallen detachering een nauw met het onderwijs samenhangende dienst kan zijn. Het gevolg daarvan is dat detachering in bepaalde situaties wel degelijk vrij van btw kan plaatsvinden (btw-onderwijsvrijstelling).

Advies voor de onderwijspraktijk

Op basis van wat ik zie en hoor in de onderwijspraktijk concludeer ik dat er momenteel onnodig veel btw wegvloeit. Geld dat toch echter beter besteed kan worden binnen het onderwijs. Mijn advies aan bestuurders van samenwerkingsverbanden en onderwijsinstellingen is dan ook, laat je niet van de wijs brengen. Een btw-compensatie wil nog niet zeggen dat je per definitie btw verschuldigd bent bij detacheringen. Afstemming met uw btw-adviseur kan u dus het nodige geld besparen!

Nee, ik heb niet de illusie dat ik met deze blog alle mist heb doen verdwijnen. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. En ja, u mag natuurlijk altijd even bellen. Niet omdat ik om advieswerk verlegen zit. Wel om onnodige btw-druk te vermijden. Daar wordt u gelukkig van en ik als btw-adviseur natuurlijk ook!

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Fiscaal directeur | BTW-adviseur
avdbok@vanreefc.nl