BTW-ondernemerschap onderwijs

Er is sprake van btw-ondernemerschap indien een onderwijsinstelling duurzaam tegen vergoeding prestaties verricht. Duurzaam wil zeggen dat de instelling regelmatig activiteiten met een bedrijfsmatig doel verricht, gericht op het verkrijgen van opbrengst. Het is van belang te onderkennen dat iedere onderwijsinstelling in principe btw-ondernemer is. Een onderwijsinstelling verstrekt immers duurzaam onderwijs en krijgt daarvoor een vergoeding. Een onderwijsinstelling die uitsluitend met rijkssubsidies wordt bekostigd en geen andere inkomsten uit haar onderwijs- of nevenactiviteiten heeft, is echter niet als btw-ondernemer aan te merken.

In de praktijk blijkt dat onderwijsinstellingen veel meer doen dan alleen onderwijs geven. De onderwijsvrijstelling is voor de meeste nevenactiviteiten niet van toepassing. Elke activiteit kan afzonderlijk aanleiding geven tot btw-heffing. Aandacht daarvoor is dus noodzakelijk. Bijkomend voordeel kan zijn dat de voorbelasting voor de belaste prestaties aftrekbaar is.  Enkele van de belangrijke, veelvoorkomende activiteiten en inkomstenbronnen zijn:

  • verhuur van gymzalen en andere ruimten;
  • detachering/ter beschikking stellen van personeel;
  • subsidies;
  • facilitaire diensten door een gelieerde entiteit.

Vrijstellingen voor onderwijs

Voor bepaalde opbrengsten kan in beginsel omzetbelasting verschuldigd zijn. Er zijn echter ook vrijstellingen die voor onderwijsinstellingen relevant kunnen zijn:

  • onderwijsvrijstelling (art. 11, lid 1, onderdeel o Wet OB);
  • koepelvrijstelling (art. 11, lid 1, onderdeel u Wet OB);
  • fondswervingsvrijstelling (art. 11, lid 1, onderdeel v Wet OB);
  • sociaal-culturele vrijstelling (art. 11, lid 1, onderdeel f Wet OB).

De praktijk leert dat een belastinginspecteur bij fiscale controles correcties kan opleggen. Deze sluiten aan bij de mening van de staatssecretaris, maar als onderwijsinstelling kunt u die mogelijk bestrijden. Met andere woorden: laat ook bij een boekencontrole de bevindingen beoordelen door een btw-specialist.

Als accountants en adviseurs denken wij hierover graag mee. Neem gerust contact met ons op.