10 november 2020

Eerder schreef ik u hoe het nu precies zit met het verhuren van (een deel van) de eigen woning. In die blog ben ik ingegaan op verschillende situaties van verhuur. Ook ging ik in op een specifieke casus met een tuinhuisje. De uitspraak van het hof was niet echt verhelderend. Nu is er een Hoge Raad uitspraak en vertel ik u graag het vervolg.

De casus

Even kort de feiten. Een echtpaar had een eigen woning. In de tuin bij de woning stond een tuinhuis. Dat tuinhuis werd verhuurd aan derden via bekende verhuursites. Het echtpaar was van mening dat de verhuurinkomsten niet belast waren met inkomstenbelasting. Daarin kregen ze gelijk bij de rechtbank en het hof. In de vorige blog hierover gaf ik aan te verwachten dat de Hoge Raad anders zou gaan oordelen.

Uitspraak

En zo geschiedde. De Hoge Raad stelt dat de inkomsten inderdaad belast zijn met inkomstenbelasting (voor de liefhebber: ECLI:NL:2020:1448). In het nadeel van de belastingplichtige. In het nadeel van u dus, als u ook een deel van de woning tijdelijk verhuurt. Ik vind dit een logische uitspraak in deze zaak. Maar niet zozeer wenselijk. Tijdelijke verhuur van een kamer of tuinhuis kan hierdoor aanzienlijk minder aantrekkelijk worden. 70% van de huuropbrengsten dient u dan op te geven als inkomen ‘uit’ de eigen woning. Het effect is vooral merkbaar als u een hypotheek op de woning hebt. Maar ook als er geen hypotheek meer op de woning rust, gaat u dit mogelijk voelen in de portemonnee.

Kamerverhuurvrijstelling

Ik ben nog niet uitgepraat over de verhuur van de eigen woning. Er verscheen eerder dit jaar nog een uitspraak over het verhuren van een kamer in de eigen woning (voor de liefhebber: de uitspraak). Ook al een opmerkelijke hofuitspraak. Het hof stelde dat de kamerverhuurvrijstelling mogelijk was, ondanks de wettelijke eis dat de huurder dan daadwerkelijk ingeschreven dient te staan op het adres. De huurder stond in dit geval niet ingeschreven op het betreffende adres. Het is een wettelijk vereiste waar het hof nu omheen gaat. De Hoge Raad heeft inmiddels ook een uitspraak gedaan. Mijns inziens logisch dat de Hoge Raad niet mee gaat in het oordeel van het hof. Dat ligt weer in lijn met de uitspraak over het tuinhuis.

Gevolgen

Het blijft ingewikkeld. De verschillende uitspraken maken het geheel er niet overzichtelijker op. Wilt u weten wat dit nu precies in uw situatie voor gevolgen heeft? Neem dan gerust met mij of één van de collega’s contact op. Met onze frisse blik als fiscaal adviseur denken wij graag verder met u mee.

G. (Govert) Meerkerk
Belastingadviseur
gmeerkerk@vanreefc.nl