16 april 2020

Vaste reiskostenvergoedingen kunnen voor de loonheffingen bij wijziging van het reispatroon toch onbelast blijven. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in zijn kamerbrief van 14 april 2020. De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis geven aanleiding voor tijdelijke versoepelingen van verschillende fiscale regelingen waaronder de reiskostenvergoeding. Wij werken de reiskostenvergoeding voor u uit en verwijzen naar het overzicht van de noodmaatregelen.

Onbelaste vergoeding

Voor reiskosten bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis wat betreft de kosten van vervoer tot een verandering van hun reispatroon. Die verandering kan meebrengen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Dit vindt staatssecretaris Vrijbrief in deze coronacrisis ongewenst.

Reispatroon

Een beleidsbesluit dat op korte termijn in de Staatscourant wordt gepubliceerd, regelt dat de werkgever die een vaste reiskostenvergoeding aanbiedt hier nu in deze thuiswerktijden geen gevolgen aan hoeft te verbinden. De werkgever kan deze goedkeuring ook toepassen voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was.