28 april 2020

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze worden belast. Zij kunnen zelf bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden, voor zover dit gebruikelijk is. Sinds 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7 procent voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt een percentage van 1,2. De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris met een motie verzocht te onderzoeken of voor het jaar 2020 de vrije ruimte in de werkkostenregeling kan worden verhoogd. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën verhoogt  de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever eenmalig en tijdelijk naar 3 procent voor het jaar 2020. Hij schrijft dat in een Kamerbrief.

Werkgevers die daar de ruimte voor hebben krijgen hierdoor mogelijkheden om hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

Let op: de vergoedingen en verstrekkingen vanuit de vrije ruimte zijn onbelast. Maar de werkgevers moeten wel kosten maken om deze vergoedingen en verstrekkingen te financieren!

Wij bieden u betreffende de coronacrisis een overzicht van alle steunmaatregelen.