27 mei 2020

We hebben de laatste maanden allemaal ondervonden hoe groot het effect van een klein virus op ons leven is. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de privésituatie, maar ook voor die op de werkplek.

Onzekerheid

Deze periode van onzekerheid op medisch en financieel gebied kan zorgen voor onrust bij u en uw personeel. Hoelang gaat dit duren? Wellicht heeft u als werkgever de continuïteitsbijdrage en NOW-regeling aangevraagd, en weet u niet hoe dit uiteindelijk zal uitpakken voor uw praktijk. Uw medewerker zal zich mogelijk afvragen welke gezondheidsrisico’s zij loopt en hoe het zit met de verlenging van haar arbeidsovereenkomst.

Aandacht voor de medewerker

Zorgpersoneel staat wat dat betreft in de branding. Daarom is het belangrijk dat het management laat zien dat het welzijn en de gezondheid van de medewerkers voorop staan. Zijn er voldoende beschermingsmiddelen? Neemt u de juiste maatregelen en draagt u dat ook uit? Dit geeft de medewerker vertrouwen in een onzekere tijd.

Anders werken

Deze pandemie vraagt om creativiteit van de ondernemer. Zijn er wellicht alternatieve werklocaties? Is er een mogelijkheid om (deels) thuis te werken en zijn er flexibele werktijden? Is het mogelijk om uw patiënt altijd op het spreekuur te laten komen? Het blijkt in de praktijk prima te werken dat deze afspraak op afstand ingevuld wordt. De ervaringen die u met dit soort zaken opdoet, kunt gebruiken voor de vertaling naar HR-beleid op de middellange termijn.

Uitstel van betaling

Gelukkig heeft het kabinet ruimhartige tegemoetkomingen geregeld. Denk aan NOW en NOW 2.0. Maar ook aan uitstel van belastingbetaling, verlaging van het gebruikelijk loon en verhoging van de  vrije ruimte. Zo is er ook uitstel van betaling mogelijk bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Zo zijn er nog veel meer zaken geregeld. Raadpleeg regelmatig onze website voor informatie over het steunpakket. U kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen.