Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Doorn | Sitiopark 2-4, 3941 PP |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Nieuwegein | Wattbaan 51-5, 3439 ML |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-5.jpg

Duurzaam ondernemen.

Hoe staan we in het leven? Hoe gaan we om met de schepping? Dat zijn zaken die bepalend zijn voor onze manier van ondernemen. Onderstaand een samenvatting hoe Van Ree Accountants omgaat met duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Milieubewust

Hoewel een dienstverlener zoals een accountantsorganisatie slechts in beperkte mate met milieuproblematiek te maken heeft, hebben wij toch een aantal maatregelen getroffen om het milieu zo min mogelijk te belasten en zo mogelijk te helpen:

  • Wij hebben al jaren nagenoeg volledig digitale dossiers. Dit betekent dat het papierverbruik tot een minimum wordt beperkt en daarmee het milieu zo min mogelijk wordt belast.
  • Het printpapier bevat het FSC-keurmerk.
  • Van Ree Accountants gaat zuinig om met de ruimte. Uiteraard voldoen wij aan de ARBO normen t.a.v. de beschikbare ruimte per medewerker, maar onze kantoren zijn efficiënt ingericht en kennen geen loze ruimtes als een groot atrium of iets dergelijks. Dit betekent dat het milieu zo min mogelijk belast wordt door een bovenmatig energieverbruik, verbruik van materialen etc.
  • Van Ree Accountants streeft er naar reisafstanden voor haar personeel zoveel mogelijk te beperken. Dit wordt gerealiseerd door het zoveel mogelijk inschakelen van medewerkers die zo dicht mogelijk bij de plaats van dienstverlening wonen en het stimuleren van carpooling en het rijden in bijvoorbeeld een VW Up Ecofuel (op aardgas).
  • Wij bieden medewerkers en bezoekers van de vestigingen Barneveld en Doorn de mogelijkheid om hun elektrische auto op te laden door middel van laadpalen. Door het elektrisch rijden en de aanwezigheid van laadpalen nemen we onze verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu en werken we samen aan een frissere lucht.
  • Wij steunen als bedrijfsvriend van Het Utrechts Landschap het project 'Drones voor het reekalfjes reddingsteam'. Niet alleen de tekstuele overeenkomst van het Reekalfje met Van Ree Accountants spreekt ons aan. Ook het feit dat we op deze manier heel concreet en lokaal aan een natuurproject bijdragen, maakt ons enthousiast.
  • Wij sponsoren via ilovebeeing.nl vier bijenkasten, welke geplaatst zijn in onze kantoortuin in Doorn. De belangrijkste reden dat wij de bijen willen helpen is dat de bijensterfte sterk toeneemt en daardoor ook onze voedselvoorziening in gevaar komt.

Maatschappelijke betrokkenheid

Van Ree Accountants is maatschappelijk zeer betrokken. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in onze cliëntenbestand, waarin zich een groot aantal maatschappelijke organisaties bevinden, maar ook in het feit dat wij maatschappelijke betrokkenheid bij onze collega’s stimuleren.

Tevens komt onze maatschappelijke betrokkenheid tot uitdrukking in ons giftenplan, waarin wij jaarlijks een percentage van onze winst afzonderen om aan maatschappelijke organisaties (ANBI-instellingen) te geven, zonder dat hier enige tegenprestatie in de vorm van reclame of iets dergelijks tegenover staat. Ook stimuleren wij onze medewerkers om goede doelen financieel te ondersteunen, door deel te nemen aan een financieel adoptieproject (Woord en Daad) waarbij de bijdrage van de medewerkers door onze organisatie wordt verdubbeld. Ook zijn we deelnemer aan de RegioOndernemers Barneveld van Woord en Daad "een club gelijkgezinde vrijwilligers, en tegelijk een club ondernemers. Als ondernemers uit dezelfde regio zetten we ons netwerk in om fondsen te werven voor een goed doel."

Een ander voorbeeld is onze bijdrage aan Gevangenenzorg Nederland.

Personeelsbeleid

Wij streven er naar een goede werkgever te zijn voor onze medewerkers. Wij bieden faciliteiten om onze medewerkers optimaal te laten ontwikkelen. Dit betekent dat wij ruime studiefaciliteiten hebben (qua tijd en vergoedingen) en ook stimuleren dat medewerkers een opleiding volgen om zich verder te ontwikkelen. Tot slot merken wij nog op dat wij regelmatig stagiaires in dienst nemen en studenten begeleiden bij afstudeeropdrachten, om ook het onderwijs te stimuleren en hun gelegenheid te geven praktijkervaring op te doen.