20 december 2018

Evenals vorig jaar is de toelichtende brochure bij de Regeling jaarverslaggeving onderwijs voor zover als mogelijk aangepast aan de actualiteit.

Behalve genoemde actualisering is in de brochure ook een aantal actuele en relevante documenten op het gebied van de jaarverslaggeving opgenomen.

De brochure kunt u vinden via de volgende link.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer nieuwsitems