30 november 2023

Aanpassingen WNT-regeling voor zorg en jeugdhulp 2024

Bedragen bezoldigingsmaxima

Jaarlijks rond november worden de bezoldigingsmaxima die voor instellingen in de zorg en jeugdhulp gelden per klasse aangepast. Recent zijn de bedragen voor 2024 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze bedragen kunt u aanhouden

  • bij het vaststellen van de van toepassing zijnde klasse en
  • voor de bepaling van de eventuele indexatie van de beloning van bestuurders in loondienst en toezichthouders.
Klasse Maximum 2024 Maximum 2023
I 130.000 124.000
II 158.000 151.000
III 190.000 182.000
IV 214.000 205.000
V 233.000 223.000

De bezoldiging van toezichthouders blijft gemaximeerd op 15% van deze bedragen voor de voorzitter van het toezichthoudend orgaan en op 10% voor de overige leden.

Naast de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen in loondienst, zijn ook de maximale bedragen gepubliceerd voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste 12 kalendermaanden waarin zij de topfunctie vervullen.

Jaar 2024 2023
Maximale uurtarief € 221 € 212
Bedrag per maand 1-6 € 30.800 € 29.500
Bedrag per maand 7-12 € 23.400 € 22.400

 

Meer nieuwsitems