8 oktober 2020

Vanaf woensdag 7 oktober 2020 kan de definitieve berekening NOW bij het UWV aangevraagd worden. Het betreft de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020).

Het bedrag dat u als werkgever ontving, was een voorschot. Dit voorschot heeft UWV berekend met het geschatte omzetverlies. Het werkelijke percentage omzetverlies is nu bekend. Daarmee kan UWV het definitieve bedrag berekenen waar de werkgever recht op heeft.

Intentieverklaring

Op de aanvraag moet u als werkgever een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaart u, dat u:

  • de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest.
  • akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen. Maar dit kan ook iemand zijn die door de werkgever is gemachtigd. Bijvoorbeeld een medewerker van een administratiekantoor.

Wanneer definitieve berekening?

  • Als UWV de aanvraag heeft ontvangen, berekenen zij de definitieve tegemoetkoming. De werkgever ontvangt daarna een brief met een beslissing. Daarin staat welk bedrag de werkgever nog krijgt of moet terugbetalen. Het kan ook zijn dat het door u ontvangen voorschot gelijk is aan de definitieve tegemoetkoming. De verrekening kan vanaf eind november 2020 plaatsvinden.
  • De werkgever ontvangt de beslissing over de definitieve tegemoetkoming. Namelijk uiterlijk binnen 52 weken na de aanvraag.

Let op: Als er geen aanvraag van een definitieve berekening wordt ingediend, dan moet het reeds ontvangen voorschot volledig worden terugbetaald!

Wij zijn graag bereid de aanvraag definitieve berekening NOW 1.0 voor uw organisatie bij het UWV in te dienen. Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems