11 april 2024

ANBI en vermogen

Als ANBI moet u uw vermogen uitgeven aan het algemeen nuttige doel wat u nastreeft. Als u vermogen investeert moet deze investering ook dat algemeen nuttige doel dienen. Onduidelijk was hoe u om moest gaan met een “impact investment”. Dat is een investering die financieel rendement oplevert, maar voornamelijk bedoeld is om een algemeen nuttig doel na te streven. Een nieuw besluit maakt duidelijk wanneer er sprake is van een “impact investment”.

Bestedingscriterium voor uw ANBI

U mag als ANBI  niet onnodig geld oppotten. Onduidelijk was of een ANBI naast geld weggeven ook geld mocht investeren in goede doelen. Uit het “Besluit algemeen nut investeringen” blijkt dat dit mag. Maar wel onder voorwaarden. Als de investering voldoet aan de voorwaarden, dan is de investering gedaan met het oog op het algemeen nuttige doel van de ANBI. Daarmee wordt de investering niet gezien als onnodig oppotten van vermogen, maar wordt het gezien als een “impact investment”.

Wat is een investering?

Investeren is geld of goederen ter beschikking stellen aan een ander, waarvan de waarde zichtbaar blijft op de balans. Bijvoorbeeld als u in plaats van geld doneert, geld uitleent aan een organisatie die eenzelfde doel als u nastreeft.

Wat zijn de voorwaarden voor uw ANBI?

  1. Het belangrijkste doel van de investering is het bevorderen van het algemeen nuttige doel wat u als ANBI nastreeft. Dit doel is opgenomen in uw statuten.
  2. De investering mag winst opleveren, maar dit mag niet de hoofdreden zijn.
  3. Het bedrag moet door de organisatie waarin u investeert worden gebruikt voor een activiteit die verband houdt met de doelstelling van uw ANBI.
  4. Geen van uw bestuurders mag op enige manier betrokken zijn als oprichter, bestuurder, aandeelhouder, kapitaalverschaffer of werknemer bij de organisatie waarin u investeert.
  5. In uw boekhouding is de investering voldoende kenbaar als algemeen nut investering.
  6. De investering moet opgenomen zijn in uw beleidsplan.

Niet voldaan aan de voorwaarden?

Op 3 april 2024 is het nieuwe besluit in werking getreden. Voldeed uw investering op dat moment niet aan de voorwaarden? Dan moet u dit voor 3 oktober 2024 melden bij de inspecteur.

Voldoet uw investering vanaf het begin aan de voorwaarden, maar na verloop van tijd niet meer? Dan moet u dit zo snel mogelijk melden bij de inspecteur. Welke termijn met zo snel mogelijk wordt bedoeld, noemt het besluit helaas niet.

De inspecteur kan u na de melding de gelegenheid geven alsnog aan de voorwaarden te voldoen.

Wat zijn de gevolgen als uw impact investering niet (meer) kwalificeert?

Neem in die situatie contact op met uw adviseur. Er moet onder andere beoordeeld worden of dit vermogen wellicht nodig is om uw continuïteit te waarborgen. In dat geval is het niet aangehouden om onnodig “op te potten”.

Een praktijkvoorbeeld “algemeen nut investering”

U streeft de bescherming van bedreigde diersoorten na en leent geld uit aan een organisatie die het leefgebied van de egel wil veiligstellen. De investering gebruikt deze organisatie om egelpoortjes aan te schaffen en uit te zetten in de natuur. De organisatie gebruikt de lening dus in het belang van uw eigen doelstelling. De investering is daardoor voor u een “algemeen nut investering”.

Leent u het geld uit tegen marktconforme voorwaarden? Dan is het geen “algemeen nut investering”. Als een willekeurig ander persoon nooit diezelfde lening zou hebben verstrekt, dan is het wel een  “algemeen nut investering”. De investering is dan cruciaal om de activiteit door te laten gaan.

Gebruikt de organisatie maar een deel van uw investering voor de egelpoortjes, bijvoorbeeld doordat een deel is gebruikt als bonus voor de organisatiemedewerkers, dan kwalificeert uw hele investering niet als “algemeen nut investering”.

Ons advies

Samengevat:

  1. Controleer of uw impact investeringen aan de voorwaarden voldoen. Zo nee, meldt dit bij de inspecteur.
  2. Maak afspraken met de organisatie waarin u investeert en monitor of de organisatie de afspraken nakomt.

Omdat er lange tijd onduidelijkheid is geweest, heeft u mogelijk vragen. Daarmee bent u bij ons aan het juiste adres. Neem gerust contact met ons op.

 

Meer nieuwsitems