13 april 2023

Wie een ANBI wil oprichten, kan vanaf nu terecht op een speciale website van de Belastingdienst. Op de site vindt u veel informatie over ANBI’s. Ook biedt het loket de mogelijkheid om in contact te komen met het zogenaamde ANBI-team van de Belastingdienst.

ANBI

De afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dergelijke instellingen, ook wel ‘goede doelen’ genoemd, kennen tal van fiscale voordelen. Die gelden voor de ANBI zelf, maar ook voor degenen die de ANBI financieel willen steunen.

Voordelen

Zo is een ANBI vrijgesteld van schenk- en erfbelasting voor de door de ANBI ontvangen gelden. Ook als een ANBI zelf een schenking doet, is deze schenking bij de ontvanger vrijgesteld van schenkbelasting, mits de schenking in het kader van de doelstelling van de ANBI is verricht.

Giften aan een ANBI zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar bij degene die de gift doet.

Eisen

Voor een ANBI gelden diverse speciale eisen. Zo moet de doelstelling van de ANBI voldoende helder en concreet worden omschreven in de statuten en het beleidsplan. Verder mag een ANBI bijvoorbeeld geen winst maken met activiteiten die het algemeen belang dienen.

Speciale site

Het loket is met name bedoeld voor degenen die een kleinere of middelgrote ANBI willen oprichten. De site is bedoeld om de aanvrager te helpen bij zijn aanvraag en via een praktische uitleg zaken inzichtelijker te maken.

Ons advies voor uw ANBI

In de praktijk zien wij dat de aanvraag zelf vaak niet voor problemen zorgt. De discussie wordt echter wel vaak gevoerd of de doelstelling van een (potentiële) ANBI het algemeen belang dient. De informatie die het ANBI-loket hierover geeft is summier.

Wees hierop attent, en win advies in bij het opstellen van een beleidsplan en de statuten. Heeft u specifieke vragen of is de informatie die u zoekt niet te vinden op het ANBI-loket? Wij denken graag met u mee.

Lees hier het volledige bericht.

Meer nieuwsitems