13 juni 2018

Met het formulier IB-47 vraagt de Belastingdienst gegevens op over uitbetalingen door opdrachtgevers aan opdrachtnemers die in de inkomstenbelasting kwalificeren als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Bij de uitvraag van deze gegevens werd gebruik gemaakt van het burgerservicenummer (BSN).

Maatschappelijke ontwikkelingen rondom privacy gerelateerde zaken waaronder de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben er toe geleid deze uitvraag tegen het licht te houden.

Onvoldoende wettelijke basis

Daaruit is naar voren gekomen dat de opdrachtgevers onvoldoende wettelijke basis hebben om te kunnen beschikken over het BSN van hun opdrachtnemers en dat er ook voor de Belastingdienst onvoldoende wettelijke basis is voor de BSN-uitvraag. Daarom stopt de Belastingdienst met de BSN-uitvraag met het IB-47 formulier totdat er een voldoende solide wettelijke basis is voor het gebruik van het BSN voor dit doel.

In de Fiscale Beleidsagenda is wetgeving aangekondigd gericht op de gegevensverwerking door de Belastingdienst. Het voornemen is om de wettelijke basis voor het gebruik van het BSN hierin mee te nemen. Planning is om in de loop van 2018 in internetconsultatie te gaan met het wetsvoorstel gegevensverwerking.

Bron: SRA

Meer nieuwsitems