24 april 2023

Beperking aftrek giften in natura

Als ANBI-instelling kunt u grote giften ‘in natura’ ontvangen. Denk daarbij aan kunst en antiek. Ontvangt uw ANBI-instelling weleens grote giften in natura? Mogelijk dat een nieuw wetsvoorstel uw gulle gevers raakt.  

Giftenaftrek

De giftenaftrek is een mooi fiscaal instrument, een mes dat aan twee kanten snijdt: uw ANBI-instelling ontvangt een gift en deze gift is voor de gever mogelijk ook nog eens aftrekbaar in de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting.

Nieuwe regels

De giftenaftrek is in het leven geroepen om de vrijgevigheid te stimuleren. Blijkbaar werkt deze prikkel zo goed dat de wetgever de aftrek van giften op sommige punten in wil perken. In het Belastingplan 2023 zagen we al de beperking van de aftrek van periodieke giften in de Inkomstenbelasting. Deze zijn ‘slechts’ tot een bedrag van maximaal € 250.000 aftrekbaar. Nu komen daar mogelijk nieuwe regels bij.

Wetsvoorstel “Fiscale verzamelwet 2024”

Met de indiening van het wetsvoorstel ‘Fiscale verzamelwet 2024’ is namelijk bekend geworden dat er mogelijk opnieuw een aanpassing komt van de regels rondom giftenaftrek. Er is een maatregel in opgenomen die geldt voor de giftenaftrek in zowel de Inkomstenbelasting als de Vennootschapsbelasting.  Het voorstel is dat giften in natura, groter dan €10.000, pas in aftrek gebracht kunnen worden als er een ‘objectieve waardebepaling’ aanwezig is.

Wij zijn voor u in dieper in het wetsvoorstel gedoken. Daarbij vielen de volgende zaken op:

  • De grens van €10.000 geldt per jaar en per belastingplichtige. Wanneer sprake is van fiscaal partnerschap, geldt een grens van €20.000 per jaar voor de partners samen;
  • Als de grens wordt overschreden, moet voor het volledige bedrag aan giften in natura een onafhankelijke waardebepaling beschikbaar zijn;
  • Als onafhankelijke waardebepaling kan gelden: een taxatierapport of recente factuur die voldoet aan de voorwaarden;
  • De voorwaarden zijn nog niet exact bekend, de strekking ervan zal zijn dat de waarde zoveel mogelijk onafhankelijk wordt vastgesteld.

Wij houden u op de hoogte

Zoals het er nu uitziet, zullen deze nieuwe maatregelen vooral relevant zijn voor gevers die een gift in natura overwegen, het gaat immers om hun aftrekrecht. Voor u als ANBI-instelling is het goed om deze regels scherp te hebben zodat u uw gulle gevers hierop kunt wijzen.

Of we deze voorstellen ook daadwerkelijk terug gaan zien als wet, dat is nog even afwachten tot 2024. Wel is het duidelijk dat de giftenaftrek de aandacht heeft van onze Belastingdienst. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer nieuwsitems