17 maart 2022

In de WNT-regeling voor onderwijsinstellingen is met ingang van 2022 een wijziging doorgevoerd. Het betreft de bepaling van de bezoldigingsklasse. Door het toezichthoudend orgaan wordt deze klasse jaarlijks vastgesteld aan de hand van complexiteitspunten. Deze complexiteitspunten zijn onder andere bepaald aan de hand van:

  • het 3-jaars gemiddelde van de totale baten in de jaren t-2, t-3 en t-4 en
  • het 3-jaars gemiddelde van het aantal leerlingen, deelnemers of studenten per 1 oktober van diezelfde jaren.

Met ingang van 2022 moet u voor de berekening niet meer uitgaan van een 3-jaars gemiddelde, maar alleen van de waarde in jaar t-2. Voor 2022 zijn dus de totale baten uit 2020 en het aantal leerlingen, deelnemers of studenten op 1 oktober 2020 van belang voor het toekennen van het aantal complexiteitspunten. Indien u de klasse-indeling voor 2022 reeds hebt vastgesteld, adviseren wij u om te controleren of deze een aanpassing nodig heeft.

 

Meer nieuwsitems