23 maart 2021

Als MKB-bouwondernemer zult u vrijwel elk jaar investeringen doen. Investeringen in nieuwe machines, bestelauto’s, aanhangwagens en gereedschappen. Het positieve nieuws hierbij is dat u in 2021 gebruik kan maken van een nieuwe investeringsregeling, de zogenaamde baangerelateerde investeringskorting (hierna: de BIK).

De BIK is een tijdelijke crisismaatregel voor de jaren 2021 en 2022. Op basis van de huidige wetgeving bedraagt de korting 3,9% bij investeringen tot € 5 miljoen. Voor het meerdere bedraagt de korting 1,8%. Deze korting dient u als afdrachtsvermindering te verrekenen in uw aangifte loonbelasting.

Let op: over de toepassing van de BIK bij fiscale eenheden heeft Nederland aan de Europese Commissie vragen gesteld. Bij de verspreiding van deze nieuwsbrief is gewenste duidelijkheid nog niet gegeven. Echter is wel zeker dat de BIK op individueel niveau toegepast kan worden. 

Voorwaarden van de BIK

Belangrijk is dat uw investering voldoet aan de voorwaarden om de BIK te kunnen toepassen. Wij noemen de belangrijkste voorwaarden :

  • Over de winst van uw bedrijf bent u vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd;
  • Uw bedrijf heeft personeel in dienst en uw bedrijf draagt daarom loonheffing af;
  • Er wordt geïnvesteerd in een nieuw bedrijfsmiddel (dat nooit eerder is gebruikt);
  • De investering is niet uitgesloten voor de zogenoemde (kleinschaligheids)investeringsaftrek;
  • Uw bedrijf heeft de investeringsbeslissing genomen na 1 oktober 2020;
  • De investering is met een laatste betaling in 2021 of 2022 volledig betaald;
  • Het bedrijfsmiddel is binnen zes maanden na de laatste betaling in gebruik genomen;
  • De ondergrens is € 1.500 per investering en minimaal € 20.000 per aanvraag;
  • U kunt maximaal 4 keer per jaar de BIK aanvragen.

 Het is mogelijk om de BIK te combineren met andere fiscale faciliteiten zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek. 

Praktijkvoorbeeld: U heeft een investering gedaan in een machine van € 100.000 die in aanmerking komt voor de BIK. De korting op de af te dragen loonheffing bedraagt € 3.900.

 Aanvraag BIK

Om de BIK toe te kunnen passen dient u de BIK-verklaring aan te vragen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De verwachting is dat uiterlijk 1 september 2021 het loket bij de RVO gereed is voor het indienen van aanvragen. Bij een positieve beoordeling krijgt u een BIK-verklaring. In deze BIK-verklaring staat het bedrag van de korting. U verwerkt vervolgens het bedrag uit de verklaring in uw aangifte loonheffing.

Mogelijk heeft u in het vierde kwartaal 2020 investeringen gedaan die u in 2021 geheel of voor het laatste deel betaalt. Naar onze mening kunt u voor deze investering ook gebruik maken van de BIK (mits u voldoet aan de hier voor beschreven voorwaarden).

Ons advies voor MKB Bouw

Wilt u daarom gebruik maken van de BIK neem dan voorafgaand aan uw investeringsbeslissing even contact op met uw adviseur. Als expert in mkb-bouw heeft hij uw “totaal plaatje” in beeld en kan voor u beoordelen of uw investering daadwerkelijk leidt tot een fiscaal voordeel.

Meer nieuwsitems