9 juni 2021

Voor de bouw was 2020 een ander jaar dan voor de meeste mkb-branches. Het werk kon dankzij een doorwerkprotocol over het algemeen doorgaan, waardoor de impact van corona voor bouwbedrijven in het mkb relatief beperkt bleef. De netto-omzet is met bijna 4 procent toegenomen. Daarmee deed de bouw het veel beter dan het mkb-gemiddelde (+0,6 procent).

Hoewel het beeld over 2020 voor de bouw als geheel positief is, lopen de cijfers binnen de branche behoorlijk uiteen. Zo zag bijna drie op de tien bedrijven de winst met 50 procent of meer toenemen, terwijl ruim 21 procent een winstdaling van 50 procent of meer voor de kiezen kreeg.

Meer over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren leest u in dit Cijfers Per Branche Rapport Van SRA, onze brancheorganisatie.

Hoe is de situatie in uw bouwbedrijf vergeleken met anderen? Wij denken graag mee over uw financiële beslissingen.

Meer nieuwsitems