23 maart 2021

Btw-aftrek zonnepanelen in combinatie met bouwkosten mogelijk beperkt voor particulieren

Het is al enkele jaren bekend dat ook particulieren bij aanschaf van zonnepanelen de btw terug kunnen krijgen. Veel particulieren hebben hiervan gebruik gemaakt. In de praktijk komt de vraag op of mogelijk ook bij nieuwbouw de btw op een deel van het dak waar de zonnepanelen op liggen dan aftrekbaar is. Diverse rechtszaken hierover leiden er mogelijk toe dat de aftrek van btw wordt beperkt. In uw advisering richting de koper is dit van belang om mee te nemen. In dit artikel zetten wij uiteen waarom op dit moment aftrek ook voor particulieren mogelijk is. Daarnaast leggen wij uit waarom dit mogelijk wordt beperkt.

Aftrekmogelijkheid btw

Een ondernemer kan gewoonlijk de btw op kosten in aftrek brengen. Daarvoor is vereist dat de ondernemer activiteiten verricht die met btw belast zijn. Particulieren kunnen normaal gesproken geen btw terugvragen als zij geen ondernemersactiviteiten verrichten. Daarop zijn wel uitzonderingen. In de huidige situatie is het zo dat de btw op aanschaf van zonnepanelen ook door een particulier (deels) teruggevraagd mag worden. Immers is er gedeeltelijk sprake van een levering van energie aan de energieleverancier. Er is dan voor de btw sprake van een economische activiteit en om die reden mag u de btw over de investering op de zonnepanelen terugvragen. Europese jurisprudentie heeft er toe geleid dat dit is toegestaan voor de investering in zonnepanelen. Al diverse keren is geprocedeerd of bij de investering in zonnepanelen ook een deel van de btw op de bouw van een woning teruggevraagd mag worden. In het bijzonder gaat het dan om de bouwkosten van het dak waarop de zonnepanelen zijn geplaatst. De rechtszaken hadden heel wisselende uitkomsten. De zaak ligt nu bij de Hoge Raad waar we over enige tijd een uitspraak van verwachten.

Beperking aftrek btw op bouwkosten

De Hoge Raad kan beslissen dat de aftrek van btw op de bouwkosten van een woning mogelijk is. Het kan echter ook zijn dat de Hoge Raad de aftrek niet toestaat. In dat laatste geval is er voor het kabinet niets aan de hand. Mocht de Hoge Raad de aftrek op de bouwkosten wel (deels) toestaan, is dat in de ogen van het kabinet een onwenselijk gevolg. Het kabinet heeft vooruitlopend op de uitspraak van de Hoge Raad al goedkeuring gevraagd aan de Europese Commissie om de aftrek van btw te kunnen beperken. Die goedkeuring heeft Nederland vanaf 1 januari 2021. Deze goedkeuring houdt in dat Nederland wetgeving mag maken die de aftrek van btw beperkt als de goederen voor minder dan 10% zakelijk worden gebruikt. Dat betekent dat de koper van nieuwbouw moet kunnen aantonen dat de woning voor meer dan 10% zakelijk in gebruik is. Alleen dan zou aftrek van btw nog mogelijk zijn. Op dit moment bestaat een dergelijke eis niet. Als het kabinet besluit tot invoering van deze maatregel wordt dit mogelijk ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Dat betekent dat de aftrek van btw op dit moment onzeker is.

Gevolgen voor uw klant

Voor de praktijk heeft de mogelijke aanpassing van het aftrekrecht direct financiële gevolgen. Als de aftrekbaarheid wordt beperkt, kan voor uw klant het kostenplaatje heel anders uitpakken. Het is van belang om de klant hierop te kunnen wijzen. Zoals het er nu naar uit ziet kan dit zelfs gevolgen hebben voor de installaties vanaf 1 januari 2021. Wij kunnen op dit moment nog niet zeggen of het daadwerkelijk wetgeving zal worden. Mocht dat uiteindelijk zo zijn, dan informeren wij u daarover. Wij adviseren echter uw klant hier op de wijzen, om discussie achteraf hierover met de klant te voorkomen.

Hebt u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem gerust contact op met één van onze MKB-Bouw adviseurs. Wij zijn u graag van dienst!

Meer nieuwsitems