30 oktober 2018

De btw-handreiking voor integrale kindcentra (IKC’s) verschaft helderheid en oplossingsrichtingen over de zogenaamde btw-problematiek die tot voor kort bestond bij het uitruilen van personeel tussen organisaties binnen een IKC. Uit de handreiking wordt duidelijk hoe onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties kunnen samenwerken zonder dat de samenwerking kostenverhogend werkt. Denk hierbij aan het uitwisselen van personeel zonder hiervoor btw af te dragen. Dit heeft als voordeel dat tijdelijke personeelstekorten binnen het IKC kunnen worden opgevangen, het werk voldoende uitdagend blijft voor het zittende personeel en medewerkers, als zij dat willen, meer uren kunnen maken. Zo kan vanuit één organisatie primair onderwijs en kinderopvang worden aangeboden als zij ervoor kiezen om samen een zogenoemde fiscale eenheid (voor de btw) te vormen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde de handreiking om scholen in het primair onderwijs en kinderopvangorganisaties tegemoet te komen bij IKC-vorming. Uit een eerdere peiling van de PO-Raad over IKC-vorming blijkt namelijk dat driekwart van de schoolbesturen vindt dat de bestaande wet- en regelgeving het onmogelijk maakt om volledig op te gaan in één IKC-organisatie. Met name de onduidelijkheid over de afdracht van btw bij het uitruilen van personeel tussen onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties zet een rem op de IKC-vorming.
De PO-Raad ziet de handreiking daarom als een stap in de goede richting. Zowel schoolbesturen als kinderopvangorganisaties zien IKC’s als een wenselijke ontwikkeling, omdat een integraal kindcentrum een belangrijk middel is om de ontwikkeling van kinderen goed te laten verlopen en kansengelijkheid bevordert.

Wel zijn er nog genoeg andere obstakels te overwinnen bij het realiseren van meer samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Denk hierbij aan het wegnemen van financiële belemmeringen voor ouders die hun kinderen naar een voorschool willen laten gaan en het wegwerken van personeelstekorten in het onderwijs en in de kinderopvang; ook het vinden van passende huisvesting levert nog steeds problemen op.

Bron: www.poraad.nl

Meer nieuwsitems