6 september 2021

Gerechtshof Den Haag heeft op 12 augustus jl. geoordeeld dat in navolging van Rechtbank Den Haag (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:7544) zij van oordeel is dat een RTC in het primair onderwijs de btw-koepelvrijstelling kan toepassen. Deze uitspraak is nog niet officieel gepubliceerd via www.rechtspraak.nl en de Belastingdienst kan nog besluiten in cassatie te treden bij de Hoge Raad.

Het betreft hier een RTC dat onderwijspersoneel matcht ten behoeve van bij het RTC aangesloten schoolbesturen. Deze schoolbesturen krijgen van het RTC uitsluitend de kosten in rekening gebracht naar gelang zij matchingsdiensten afnemen. In geding is of de matchingsdiensten van het RTC direct nodig zijn voor de onderwijsprestaties en of geen sprake is van concurrentieverstoring.

Als kantoor staan wij dit RTC bij in deze belastingprocedure. Wij zijn blij met deze uitspraak die belangrijk is voor de onderwijspraktijk. Het oordeel van het Gerechtshof is heel helder: de matchingsdiensten zijn direct nodig voor de onderwijsactiviteiten van de aangesloten schoolbesturen. Van concurrentieverstoring is geen sprake. Niets staat het RTC in de weg een beroep te doen op de btw-koepelvrijstelling!

Let op: RTC’s kunnen niet zondermeer een beroep doen op deze uitspraak. In de procedure was namelijk niet in geding dat de bij het RTC aangesloten schoolbesturen uitsluitend hun precieze aandeel in de kosten dragen. Dit is voor een beroep op de btw-koepelvrijstelling een andere belangrijke voorwaarde. De praktijk leert echter dat RTC’s hiermee verschillend omgaan en niet zondermeer aan deze voorwaarde voldoen.

Kortom, een hele belangrijke uitspraak voor de onderwijspraktijk. Hebt u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag? Neem dan gerust contact op met Arjan van der Bok via avdbok@vanreefc.nl of 0343-415940.

Meer nieuwsitems