2 juni 2021

De btw-koepelvrijstelling voor koepelorganisaties, let goed op de voorwaarden!

Branche- en beroepsverenigingen (koepelorganisaties) verrichten regelmatig diensten voor hun leden. Helaas wordt het btw-risico van deze dienstverlening niet altijd voldoende vooraf onderkend. Regelmatig leidt dat achteraf tot discussie met Belastingdienst. Met alle gevolgen van dien.

Koepelvrijstelling

In dit artikel zoomen wij verder in op een specifiek voor koepelorganisaties in het leven geroepen btw-vrijstelling: de koepelvrijstelling. Deze heeft als doel om prestaties ten behoeve van leden van de koepel buiten de btw te houden. Dit gelet op het feit dat leden eventueel in rekening gebrachte btw vaak niet in aftrek kunnen brengen. Namelijk omdat ze geen btw-ondernemer zijn of btw-vrijgestelde prestaties verrichten. De btw werkt voor de leden dan kostprijsverhogend uit. En de koepelvrijstelling beoogt dit te vermijden. Jurisprudentie rondom de koepelvrijstelling is volop in beweging, ook Europees bezien.

Voorwaarden voor toepassing van de koepelvrijstelling

  1. Het gaat om diensten die de koepel verricht aan de deelnemers van de koepel;
  2. De diensten van de koepel worden rechtstreeks gebruikt voor de btw-vrijgestelde of als niet-ondernemer verrichte diensten van de deelnemer van de koepel;
  3. De vrijstelling mag niet leiden tot verstoring van concurrentie; en
  4. De vergoeding voor de diensten van de koepel mag uitsluitend bestaan in “het aandeel van de deelnemer in de kosten van de koepel”.

Oordeel Hoge Raad

Wees er alert op dat de voorwaarden van de koepelvrijstelling strikt door de Belastingdienst worden uitgelegd. Dit leidt er helaas toe dat in veel gevallen achteraf blijkt dat een beroep op de koepelvrijstelling door de Belastingdienst ter discussie wordt gesteld. Zo ook in een btw-procedure van  een Regionaal Transfercentrum (RTC) in het onderwijs. Als Van Ree Finance Consultants staan wij het RTC bij. Hierin oordeelde Rechtbank Den Haag in het voordeel van het RTC. De Belastingdienst heeft hoger beroep ingesteld. In 2019 oordeelde de Hoge Raad in de zaak van KNMG dat een beroep op de koepelvrijstelling geen stand hield.

Uw btw-positie

De koepelvrijstelling is een lastige btw-vrijstelling met de nodige valkuilen. Het is als koepelorganisatie raadzaam dat u zich laat informeren over uw btw-positie. Mogelijk doet u een beroep op de koepelvrijstelling of kunt u dit doen. Weet dan dat op basis van actuele jurisprudentie een strikte toets wordt gehanteerd! Wij helpen u graag verder.

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Fiscaal directeur
avdbok@vanreefc.nl

Meer nieuwsitems