8 september 2022

Als tandarts levert u een dienst die gericht is op ‘de gezondheidskundige verzorging van de mens.’ Het gevolg is dat de praktijk is vrijgesteld van btw. De btw zou de btw niet zijn als er op de uitzondering geen uitzondering bestaat. Hoe zit het bijvoorbeeld met de tandtechnicus in uw praktijk? En hoe kijkt de fiscus naar de levering van tandprothesen? Daar vertellen wij u graag meer over!

De medische vrijstelling

Een dienst die is verricht gericht op bescherming, instandhouding of herstel van de gezondheid van een individueel persoon, is vrijgesteld van btw. De periodieke gebitscontrole roept geen btw-vraagtekens op omdat dit een voorbeeld is van zo’n dienst.

Tandtechnici

De tandtechnicus in uw praktijk levert geen dienst maar een goed en zou dus niet onder de medische vrijstelling vallen. Toch is ook dit vrijgesteld. In aanvulling op de medische vrijstelling worden in de wet namelijk vervolgens ook de diensten die door een tandtechnicus ‘als zodanig’ zijn verricht, vrijgesteld van btw.  Met het zinnetje ‘als zodanig verricht’ wordt bedoeld dat het alleen gaat om diensten die kenmerkend en essentieel zijn voor het beroep van tandtechnicus. Te denken valt aan het vervaardigen, bewerken of beoordelen van tandtechnische werken. Verder is het van belang dat de betreffende persoon een opleiding aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek heeft gevolgd of een andere (interne) opleiding met vergelijkbare kwaliteit. Ook de levering van een tandprothese door een tandprotheticus valt hieronder. Om een opleiding hiervoor te volgen moet iemand namelijk gediplomeerd tandtechnicus zijn.

Tandprothesen

Wat de wet verstaat onder ‘tandprothese’ is inmiddels vrij specifiek uitgewerkt. Het zijn tandtechnische werkstukken die voor individuele patiënten zijn vervaardigd aan de hand van gipsafdrukken etc. Voorbeelden hiervan zijn prothesen, stifttanden, kronen en bruggen en een mandibulair repositie apparaat. Artikelen die worden gebruikt om een tandprothese te vervaardigen vormen zelf geen tandprothese en vallen dus niet onder de vrijstelling.

Het is van belang om onderscheid te maken tussen volledige tandprothesen en tandheelkundige implantaten. Die laatste zijn namelijk niet vrijgesteld van btw en kunnen onder het lage tarief van 9% vallen.

Levering van tandtechnische werken

Net als diensten verricht door tandtechnici, wordt de levering van tandtechnische werken door tandartsen en tandtechnici specifiek genoemd in de wet als een vrijstelling. De levering moet dus specifiek door een tandarts of tandtechnicus gebeuren voor de vrijstelling. Wordt een tandtechnisch werk door iemand anders geleverd? Dan is er geen sprake van een vrijstelling en moet er btw over worden berekend. Ook wanneer u tandtechnische werken in een ander Europees land levert, is dit vrijgesteld, zelfs wanneer dit in het betreffende land eigenlijk met btw belast zou zijn.

Ons advies

Vallen alle diensten binnen uw praktijk onder de vrijstelling? Dan is het eenvoudig: u hoeft geen btw meer te berekenen en u kunt geen btw in aftrek brengen. Wanneer u echter ook diensten binnen u praktijk verricht die niet zijn vrijgesteld, moet u bij de vooraftrek een onderscheid maken. U mag alleen de btw in aftrek brengen van de inkopen die in verband staan met de btw-belaste activiteiten.

Bent u benieuwd wat dit voor uw praktijk betekent? Neem gerust contact met ons op!

     

     

    Meer nieuwsitems