4 november 2021

De omzetbelasting kent een bijzondere vrijstelling voor kleine ondernemers: de zogenaamde Kleine Ondernemersregeling (KOR). Deze regeling wordt ook wel de Omzetgerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting (OVOB) genoemd. Onder de nieuwe regels mogen alle rechtspersonen, dus ook stichtingen en verenigingen, voor de vrijstelling opteren.

Om te kiezen voor toepassing van de KOR mag de omzet in een bepaald kalenderjaar in Nederland niet meer zijn dan € 20.000. Er moet formeel een aanvraag worden ingediend bij de Belastingdienst. De vrijstelling geldt vervolgens tot wederopzegging, maar in ieder geval voor drie jaar. Een belangrijke regel is verder dat onder de KOR voorbelasting niet meer in aftrek mag worden genomen.

Vrijgestelde prestaties en KOR

Wanneer een instelling vrijgestelde prestaties levert kan niet voor de KOR gekozen worden. De activiteiten zijn immers al vrijgesteld. Echter, als die non-profit organisaties daarnaast ook beperkte niet-vrijgestelde activiteiten verricht (denk bijvoorbeeld aan btw-belaste detachering van personeel), kan de KOR wel voordelig zijn. De instelling hoeft dan geen btw meer bij haar afnemers in rekening te brengen. Echter, dit betekent ook dat voorbelasting ter zake van deze (voorheen belaste) activiteiten nu ook niet meer mag aftrekken. In de overweging al of niet voor de KOR te opteren is van belang mee te nemen of de afnemers btw af kunnen trekken. Als de klanten bijvoorbeeld particulieren of vrijgestelde instellingen zijn, kan de KOR voor hen kostenverlagend werken. Of het verstandig is te kiezen voor de KOR verschilt per geval en vraagt om een gedegen beoordeling!

Wilt u meer informatie over deze ontwikkelingen en wat dit betekent voor uw specifieke situatie? Neem dan contact op met Arjan van der Bok van Van Ree FC voor meer informatie en verdere advisering

Meer nieuwsitems