11 februari 2022
Er is inmiddels een nieuwe cao Sociaal Werk. Zowel de leden van Sociaal Werk Nederland als de leden van FNV en CNV hebben ingestemd met het eindbod. Het eindbod is nu omgezet in een cao-akkoord welke u als bijlage aantreft.

De afspraken uit het cao-akkoord worden momenteel verwerkt in de cao-tekst. Denk hierbij aan het verlofsparen, uitbreiding van de termijn van opbouw van het loopbaanbudget en de regeling over het aanvullend geboorteverlof. In de cao komen hierover regelingen hoe hier binnen de organisatie uitvoering aan moet worden gegeven. Daarnaast zetten wij ons in om de afspraken voor het loopbaanbudget en het aanvullend geboorteverlof niet met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Afwegingskader

Nieuw bij het cao-akkoord is de bijlage over het afwegingskader.  Dit afwegingskader is bedoeld om het gesprek aan te gaan met werknemers die tegen het einde van hun loopbaan niet in staat zijn om op basis van de huidige werkzaamheden de AOW-gerechtigde leeftijd te halen. In het gesprek wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de werknemer en de mogelijkheden van de werkgever. Deze bijlage geeft inzicht in de punten die worden meegenomen in het gesprek.

Bron: Sociaal Werk Nederland

Meer nieuwsitems