20 december 2022

Verlaging omvang cofinanciering en verlenging Sterk Techniekonderwijs (STO)

Vanwege de behoefte aan een dekkend en hoogwaardig onderwijsaanbod in de techniek zijn een paar jaar geleden regio’s ingericht voor Sterk Techniekonderwijs. Inmiddels zijn er 78 regio’s actief. In deze regio’s werken vmbo-scholen samen aan goed technisch onderwijs.

Verlenging

De huidige subsidieperiode loopt formeel af in 2024. Hoewel de eerste successen zichtbaar zijn, heeft de ontwikkeling door corona ook vertraging opgelopen. Daarnaast neemt de vraag naar technisch geschoold personeel nog altijd toe. De minister heeft daarom aangekondigd het programma STO vanaf 2024 te continueren.

Aanpassing co-financiering

In het oorspronkelijke programma was opgenomen dat, naast de subsidie, ook een bijdrage van bedrijven gevraagd werd. De minimale bijdrage aan de programma’s van derden was gesteld op 10%. Veel regio’s hebben deze omvang van de co-financiering nog niet gerealiseerd. Als gevolg van de coronacrisis was dit ook moeilijk te realiseren. Naast de verlenging na afloop van het huidige programma, heeft de minister daarom ook besloten om de eis voor co-financiering voor het huidige programma te verlagen. Namelijk van 10% naar 7,5%. Deze verlaging geldt voor de hele lopende periode van 4 jaar. Hiermee ontstaat naar verwachting meer ruimte om activiteiten toch door te laten gaan.

Meer nieuwsitems