17 september 2015

Er zijn vele stichtingen en verenigingen die naast hun reguliere activiteiten producten of diensten leveren voor de achterban tegen kostprijs of een gereduceerd tarief. Dit kan de ANBI-status in de weg staan, aandacht is daarom nodig voor deze ontwikkelingen.

De overheid heeft overigens de ‘commerciële activiteiten’ juist gestimuleerd door middel van de geefwet. De geefwet is erop gericht dat er meer mogelijkheden komen voor het ontwikkelen van commerciële acties voor het goede doel. Wij zien echter bij een aantal gerechtelijke uitspraken dat dit in conflict kan komen met de ANBI-status waarbij het algemeen nut wordt beoogd. De Belastingdienst heeft bij verschillende stichtingen en verenigingen de status ter discussie gesteld vanwege de verhouding van algemeen belang versus de commerciële activiteiten. De commerciële activiteiten kunnen een belemmering zijn voor het verkrijgen of houden van de ANBI status.

De beoordeling van de uitspraken komt naar voren dat de tariefstelling een belangrijk criterium is voor het al dan niet behouden van de ANBI-status. Deze tariefstelling wordt hierbij vergeleken met de marktprijzen. Echter er wordt niet in alle gevallen rekening gehouden met de kostprijscalculatie van een dienst of product door de vereniging of stichting terwijl dit geen onbelangrijk gegeven is.

De verhouding tussen de ANBI status en commerciële activiteiten is daarom een belangrijk punt om met Van Ree Accountants als non-profit specialist door te nemen. Wij hebben voor klanten reeds belangen behartigd op dit punt richting de Belastingdienst. U kunt met uw relatiebeheerder of fiscalist Arjan van der Bok (avdbok@vanreeacc.nl of 0343-415940) contact opnemen voor meer informatie.

Meer nieuwsitems