8 juni 2022

Uit de Voorjaarsnota 2022 is opgemerkt door de minister van Financiën dat Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs worden gecompenseerd voor de aan hen in rekening gebrachte btw. Dit geldt in het geval van detachering van personeel. U leest het op pagina 68 onder het kopje “Diversen”. Uit de tekst valt af te leiden dat tot op heden de detachering van personeel aan Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs buiten de btw-heffing kon blijven.

Dit zou gebaseerd zijn op wijzigingen in de Europese wet- en regelgeving. Vooralsnog is voor ons onvoldoende duidelijk op basis van welke precieze wijzigingen dit in de Voorjaarsnota 2022 is opgenomen. In ieder geval leiden wij hieruit af dat het Ministerie van Financiën de mening is toegedaan dat detachering van personeel aan een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs belast is met 21% btw.

Op basis van de huidige wet- en regelgeving en beleidsregels zien wij aanknopingspunten om bijvoorbeeld de detachering van bepaald personeel door onderwijsinstellingen aan Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs buiten de btw-heffing te houden. De informatie in de Voorjaarsnota 2022 kan echter reden zijn om hier anders tegenaan te gaan kijken. Zodra wij meer informatie tot onze beschikking hebben, zullen wij dit via onze website delen.

Wet- en regelgeving kan complex zijn. Wij informeren u graag over wat dit in uw situatie kan betekenen. Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems