8 juni 2020

Coronacrisis

Eerder berichtten we u dat de ministers van OCW hebben besloten dat de deadline van 1 juli 2020 wordt gehandhaafd voor de indiening van de jaarverslaggeving over 2019 met de controleverklaring van de accountant, de elektronische gegevens over 2019 en de bekostigingsgegevens in de sectoren po, vo en mbo (inclusief het bijbehorende assurancerapport van de accountant). Daarbij is er, indien mogelijk, coulance in het geval de aanlevering vertraagd is vanwege de coronacrisis.

Wat doet het bevoegd gezag?

Vanaf 15 juni 2020 kan een bevoegd gezag een e-mail (geen brief of telefonisch) naar het Informatiecentrum Onderwijs van DUO (ico@duo.nl) zenden. Het bevoegd gezag ontvangt van ICO via de mail een formulier met een aantal standaardvragen. Dit formulier moet door het bevoegd gezag worden ingevuld, ondertekend en per e-mail worden teruggestuurd.

Wat gebeurt er met uw verzoek?

Het ministerie van OCW bericht aan de hand van het formulier aan het bevoegd gezag (via ICO) of aanlevering later dan 1 juli 2020 kan plaatsvinden. Het wel of niet toewijzen van het uitstelverzoek en de berichtgeving hiervan gebeurt binnen 3 werkdagen vanaf de ontvangstbevestiging van het uitstelverzoek.

Een belangrijk aspect daarbij is de aard en lengte van het uitstel. Het uitstel voor het indienen van de jaarverslaggeving over 2019 met controleverklaring van de accountant, de elektronische gegevens over 2019 en de bekostigingsgegevens in de sector po of het OBO in de sector vo en mbo (inclusief het bijbehorende assurance-rapport van de accountant) kan maar voor een beperkte duur worden verleend. Voor een correcte berekening van de bekostiging voor de sectoren is immers deze informatie tijdig nodig.

Wanneer een verzoek indienen?

Een verzoek om coulance kan in de periode 15 juni 2020 tot 1 juli 2020 ingediend worden.  Verzoeken vanaf 1 juli 2020 worden niet meer door het ministerie in behandeling genomen. De coulance geldt voor alle bevoegd gezagen die vertraging verwachten vanwege de coronacrisis.

Tot slot

In de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs is vastgelegd dat de formele aanleverdatum 1 juli 2020 is. Vanwege de coronacrisis gaat het Ministerie van OCW hier coulant mee om. Wel betekent dit dat afwijzing van coulance niet voor bezwaar of beroep vatbaar is. Indien onverhoopt geen coulance kan worden verleend bij een uitstelverzoek, geldt het reguliere proces van de indiening van jaarstukken 2019.

 

Bron:  Inspectie van het onderwijs