20 maart 2017

Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. Sindsdien is het mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten. Handig voor wie niets te maken wil hebben met de huurbescherming, want onder de nieuwe wet is het mogelijk om een zelfstandige woonruimte zonder huurbescherming voor maximaal twee jaar te verhuren. Voor een onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) is die periode maximaal vijf jaar.

Maar let goed op bij het einde van de huurovereenkomst. Wordt deze niet volgens de regels beëindigd, dan kan er zomaar huurbescherming ontstaan.

Een tijdelijke huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de tijd waarvoor deze is aangegaan. Maar de verhuurder moet de huurder wel minimaal één en maximaal drie maanden voor de einddatum een kennisgeving van de aanstaande beëindiging van de huur sturen. Wordt dit vergeten dan ontstaat er op de einddatum een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming voor de huurder. De kennisgeving moet echt een kennisgeving zijn. Het mag geen opzegging zijn. Een opzegging doet de overeenkomst namelijk niet automatisch eindigen, zodat de huurbescherming weer in beeld komt.

Wordt de tijdelijke huurovereenkomst al dan niet met opzet verlengd, dan geldt deze meteen voor onbepaalde tijd waarbij tegelijkertijd huurbescherming van toepassing wordt.

Voor alle andere huurovereenkomsten, al dan niet voor bepaalde tijd, blijft de oude regelgeving gelden. De huurder heeft dan huurbescherming.

Samengevat: een tijdelijke huurovereenkomst voorkomt huurbescherming. Maar wees alert bij het einde van de overeenkomst. Een kleine onzorgvuldigheid kan de tijdelijke huurovereenkomst dan doen overgaan in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, met huurbescherming voor de huurder.

 

B.W. (Wim) Boerman RB REP
Belastingadviseur
wboerman@vanreeacc.nl

Meer nieuwsitems