7 augustus 2023

Moet bij detachering van onderwijspersoneel btw in rekening worden gebracht aan een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs?

Jurisprudentie btw-heffing

De detachering van personeel vanuit de onderwijsinstelling aan SWV Passend Onderwijs geeft veel stof tot discussie. Het laatste woord is daarover nog niet gezegd. De berichtgeving via de Voorjaarsnota 2022 heeft ten onrechte tot het beeld geleid dat in elke detacheringssituatie door de onderwijsinstelling btw in rekening moet worden gebracht aan het SWV Passend Onderwijs. Maar dit ligt een stuk genuanceerder. Zo leert jurisprudentie dat detachering van onderwijspersoneel in sommige situaties wel degelijk vrij van btw kan plaatsvinden als ‘nauw met het onderwijssamenhangende dienst’.

Overleg met belastingdienst en ministerie van Financiën

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft hierover overleg met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën. Daarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om meer duidelijkheid te verschaffen voor de onderwijspraktijk. Namelijk in welke gevallen wel of geen btw-heffing aan de orde is bij detachering. Als kantoor met expertise binnen het onderwijs mogen wij aan dit overleg ook ons steentje bijdragen. Naar verwachting krijgt dit een vervolg in het najaar van 2023. Hopelijk wordt er op termijn meer duidelijk. Wij houden u op de hoogte.

Arjan Van Der Bok

Heeft u tot die tijd vragen? Neem vrijblijvend contact op met Arjan van der Bok. Arjan heeft als fiscalist de focus op de onderwijssector en daarin veel expertise opgebouwd. U kunt hem ook bereiken via 0343-415940.

 

Meer nieuwsitems