21 januari 2022

Elke twee jaar worden de drempelbedragen voor het aanbesteden van overheidsopdrachten aangepast. De laatste wijziging had betrekking op de jaren 2020 en 2021. Met ingang van 2022 zijn daarom weer nieuwe drempelbedragen vastgesteld. Deze drempelwaarden hebben betrekking op de contractwaarde exclusief omzetbelasting en zijn van invloed op de beslissing of een Europese aanbestedingsprocedure noodzakelijk is. De bedragen zijn als volgt aangepast:

Aard van de opdracht 2020 en 2021 2022 en 2023
Leveringen € 214.000 € 215.000
Diensten € 214.000 € 215.000
Werken € 5.350.000 € 5.382.000
Sociale en andere specifieke € 750.000 € 750.000

Meer nieuwsitems