26 maart 2019

De Belastingdienst en de goededoelensector gaan samenwerken. Per 2019 hoeft een organisatie hierdoor alleen nog maar langs het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor het aanvragen van de Erkenning en de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De afspraken over de samenwerking tussen de fiscus en de goededoelensector zijn vastgelegd in een convenant. Hierin is vastgelegd dat organisaties die nog geen Erkenning en ANBI-status hebben, per 2019 bij één loket kunnen aankloppen om beide aan te vragen. De aanvragen zullen gaan lopen via het CBF. Daarnaast gaan de partijen samenwerken op het gebied van het toezicht van ANBI’s. De Belastingdienst zal het toezicht op erkende ANBI’s afstemmen op het toezicht door het CBF. Dit moet dubbel werk voorkomen en daarnaast de administratieve lasten beperken.

Fiscus mag altijd zelf controles uitvoeren

De Belastingdienst behoudt wel het recht om onafhankelijk van het CBF zelf controles uit te voeren. De kans is echter klein dat de fiscus na een controle door het CBF nog aanvullende voorwaarden zal stellen voor het verkrijgen van de ANBI-status of de ANBI-status met terugwerkende kracht zal intrekken. Mochten er signalen komen over misstanden bij een organisatie, dan werken het CBF, de Belastingdienst en het ministerie van Justitie & Veiligheid samen om dat aan te pakken of op te lossen.

Positief effect op het vertrouwen

Het doel van de samenwerking is om de Erkenning als standaard voor de kwaliteit en transparantie van goede doelen te versterken. De Erkenning moet een positief effect hebben op het vertrouwen in de aangesloten organisaties. De overheid wil dat versterken door de samenwerking met de Belastingdienst. In 2017 is daarvoor al de eerste stap gezet door de kwaliteitseisen van de Erkenning materieel gelijkwaardig te maken aan de eisen voor de ANBI-status. Een organisatie die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Erkenning, voldoet ook automatisch aan de eisen voor de ANBI-status. Een aanvraag via één loket is daardoor mogelijk.

Bron: Rendement

Meer nieuwsitems