19 april 2022

Verrassingen voorkómen

Het is belangrijk om een financieel plan periodiek bij te houden. Als medisch professional heeft u over het algemeen een stabiel inkomen. Maar wat aan de ene kant binnenkomt, bent u aan de andere kant ook weer net zo snel kwijt aan uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, belasting, hypotheek, pensioen en privé uitgaven. Door de drukte van alledag staat u waarschijnlijk maar zelden stil bij de vraag hoe uw financiële positie zich ontwikkelt en hoe uw ‘oude’ dag is geregeld. Een gedegen financieel plan geeft hier antwoord op.

Waarom een financieel plan?

Het is verstandig om tijdig na te denken over wanneer u wilt stoppen met uw praktijk. Hierbij is niet alleen van belang wanneer u wilt stoppen, maar zeker ook wanneer u dat kunt. Om te kunnen stoppen met werken is het niet alleen van belang om te weten wat er financieel is opgebouwd, maar ook wat de privé-uitgaven zijn na het stoppen met werken en wat de plannen voor de toekomst kosten.

Wat staat er in een financieel plan?

Een persoonlijk financieel plan verbindt uw huidige financiële en persoonlijke situatie en de ontwikkeling daarin. Een financieel plan begint met een gesprek. Het is van belang om te weten wat u beweegt en hoe u de toekomst voor u ziet. Vervolgens zal uw huidige vermogenspositie in kaart worden gebracht. Een goede inventarisatie van uw huidige inkomsten en uitgaven vormt de basis voor een goed financieel plan. Hierbij worden alle relevante aspecten betrokken. Denk aan belastingaangiften, jaarrekeningen, hypotheken, levensverzekeringen, pensioenen, huwelijkse voorwaarden en testamenten. Ook uw hobby’s en interesses zijn hierbij van belang. Aan de hand van deze gegevens stellen wij samen uw financieel plan op. Hiermee krijgt u inzicht in uw huidige en toekomstige situatie. Op basis hiervan kunnen er een aantal scenario’s worden uitgewerkt waarbij uw wensen en doelstellingen centraal staan.

Is een financieel plan iets voor u?

Wij zijn ervan overtuigd dat een financieel plan altijd relevant is, ook als u nog lang niet van plan bent om te stoppen met werken. Door een antwoord te hebben op uw vragen met betrekking tot uw situatie op financieel, fiscaal en juridisch gebied, krijgt u financiële rust, vrijheid en zekerheid voor nu en later. Uw financiële situatie is aan verandering onderhevig en elk jaar zijn er nieuwe fiscale en juridische veranderingen. Dat heeft invloed op uw financieel plan. Het is daarom verstandig om een financieel plan periodiek bij te houden om niet voor verrassingen komen te staan. Neem gerust contact met ons op om erover door te praten.

Remko van de Craats                        Arjan Van Der Bok

Remko van der Craats                    Arjan van der Bok
rvdcraats@vanreeacc.nl                avdbok@vanreeacc.nl

     

    Meer nieuwsitems