28 september 2018

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de functionele scheiding (waarbij bestuur en intern toezicht in één orgaan verenigd zijn) van bestuur en toezicht en hier een rapport over uitgebracht. Met name in het primair onderwijs is relatief vaak voor deze wijze van scheiding van bestuur en toezicht gekozen. Het doel van het onderzoek van de inspectie is om meer te weten te komen over de inrichting en werking van besturen met een functionele scheiding van bestuur en toezicht.

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn als volgt:

  • De handelingsruimte van uitvoerend bestuurders is soms te beperkt.
  • De onafhankelijkheid van intern toezichthouders kan beter.
  • Verduidelijking en voorlichting over wettelijke kaders is gewenst.

Het verdient volgens de inspectie aanbeveling om de wettelijke kaders voor scheiding van bestuur en toezicht te verduidelijken en ook voorlichting te geven over het doel van deze kaders: een zodanig onafhankelijk functioneren van het intern toezicht dat er genoeg ruimte is voor de controlerende rol, waarbij voldoende de gelegenheid wordt benut voor kritische reflectie om op gepaste wijze een klankbordrol te vervullen.

In het rapport over dit onderzoek wordt bij de aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders beschreven waar een scheiding van bestuur en toezicht aan moet voldoen. Aanvullend zijn aanbevelingen opgenomen voor de sectororganisaties en wordt er ingegaan op de activiteiten van de Inspectie van het Onderwijs.

Bron: www.onderwijsinspectie.nl

Meer nieuwsitems