25 januari 2018

Het wettelijk regelen van een instemmingsrecht van de MR op de hoofdlijnen van de begroting kan binnen het onderwijsveld nauwelijks op draagvlak rekenen. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureaus Oberon en Panteia deden in opdracht van het ministerie van OCW.

De meeste respondenten van het onderzoek geven aan dat leden van de (G)MR op dit moment weinig kennis van en affiniteit met het financieel beleid hebben. Ook zal het instemmingsrecht de kans op incidenten niet verminderen, terwijl de druk op het interne financiële proces toe zal nemen. Een instemmingsrecht op de begroting zal daardoor de beoogde doelen niet dichterbij brengen.

Eerder adviseerde ook de Raad van State negatief over het instemmingsrecht van de MR op de hoofdlijnen van de begroting. Ook de VO-raad is van mening dat een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting het goede gesprek over onderwijs en financiën binnen de school niet zal versterken

Versterking medezeggenschap

Handhaving van de huidige situatie, waarbij de medezeggenschapsraad adviesrecht heeft op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, is het meest genoemde alternatief voor het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Wel wordt aangegeven dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over wat er wordt verstaan onder deze hoofdlijnen. De partners in het veld kunnen daar gezamenlijk afspraken over maken. Op dit moment werken de werkgevers-, werknemers-, ouder- en leerlingorganisaties al gezamenlijk aan het versterken van de medezeggenschap in het project Versterking medezeggenschap.

(G)MR vroegtijdig betrekken bij de koers van de school

De VO-raad is van mening dat het van belang is dat belanghebbenden binnen de school mee kunnen denken over de koers van de school; de financiën zijn hiervan een integraal onderdeel. Het goede gesprek over het onderwijsbeleid van de school wordt immers vertaald naar een financieel plaatje. Om die reden dient de (G)MR in een vroeg stadium hierbij betrokken te worden zodat er voldoende ruimte is om mee te denken. Ook moeten de leden van de (G)MR kunnen beschikken over voldoende scholing, ook op financieel gebied.

Bron: www.voraad.nl

Meer nieuwsitems