6 oktober 2022

Een non-profitorganisatie kan een gratis Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen voor vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Organisaties hebben hiervoor wel eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Een VOG geeft aan of iemand een strafblad heeft en of dat een bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Het screenen van de aanvragen is in handen van Justis. Om een gratis VOG klaar te zetten voor de vrijwilligers moet een organisatie beschikken over eHerkenning. eHerkenning is er in verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor het aanvragen van een gratis VOG heeft een organisatie eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+). De leverancier van de eHerkenning kan zorgen voor het juiste betrouwbaarheidsniveau.

Mensen in een afhankelijkheidspositie

De regeling voor een gratis VOG geldt voor organisaties waarbij de vrijwilligers werken met mensen in een afhankelijkheidspositie. Daarnaast moet een organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een organisatie heeft een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid: het beleid moet ook inzichtelijk zijn via een website of worden geüpload. Uit het beleid moet blijken op welke manier de organisatie vrijwilligers informeert over het aanwezige beleid.
  • Vrijwilligers moeten niet op basis van andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen.
  • Een organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft dus een KvK-nummer.

Om een gratis VOG te kunnen aanvragen, moet de organisatie eerst worden toegelaten tot de regeling. De uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CIBG) zal dit beoordelen. Na toelating kan de organisatie starten met het aanvragen van een gratis VOG. Na het indienen van de aanvraag door de vrijwilliger neemt Justis binnen 8 weken een beslissing.

 

Bron: Rendement.nl

Meer nieuwsitems