25 januari 2018

De VO-raad heeft samen met de PO-Raad en Kennisnet voor de scholen in het funderend onderwijs een handreiking ontwikkeld voor het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). Hier was veel vraag naar bij de scholen. Voor samenwerkingsverbanden wordt nog een aparte handreiking gemaakt over de wijze waarop zij een FG kunnen aanstellen. De handreiking is uitvoerig besproken met de werkgroep Informatiebeveiliging en Privacy VO.

Deadline aanstellen FG

Een van de verplichtingen van een schoolbestuur is het aanwijzen van een FG met ingang van 25 mei 2018. Niet alle schoolbesturen zullen dan al een FG hebben aangewezen, bijvoorbeeld omdat er nog afspraken moeten worden gemaakt met de andere schoolbesturen waarmee samen een FG wordt aangesteld of omdat een schoolbestuur eerst de basis onder informatiebeveiliging en privacy wil hebben gelegd. Het advies is dat het schoolbestuur documenteert waarom er (nog) geen FG is aangewezen, en wat de planning is om dat wel te gaan doen.

Bron: www.voraad.nl

Meer nieuwsitems