17 januari 2018

Er is een nieuwe handreiking verschenen waar de verwerking en waardering van veel voorkomende vormen van nalatenschappen met vruchtgebruik in zijn beschreven. Deze ‘Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik’ is tot stand gekomen door een brede samenwerking binnen de sector.

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn in RJ 640 Organisaties zonder winststreven en RJk C1 Kleine organisaties zonder winststreven bepalingen opgenomen met betrekking tot de verwerking en waardering van nalatenschappen. In de RJ Uiting 2017-13 zijn wijzigingen doorgevoerd in de verwerking en waardering van nalatenschappen belast met vruchtgebruik.

In deze handreiking voor fondsenwervende organisaties zijn de verwerking en waardering van veel voorkomende vormen van nalatenschappen met vruchtgebruik beschreven. Hiermee worden handvatten voor de verwerking en waardering in de praktijk gegeven. In 2018 zal de handreiking worden geëvalueerd.

De handreiking is tot stand gekomen door een brede samenwerking binnen de sector waar zowel accountants, juristen als financieel deskundigen, velen werkzaam bij goededoelenorganisaties en de Commissie Bedrijfsvoering & Financiën en de Werkgroep Schenken & Nalaten van Goede Doelen Nederland bij betrokken zijn geweest.

Heeft u vragen over de handreiking? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: Goede Doelen Nederland

Meer nieuwsitems