20 juni 2016

De regels voor verenigingen en stichtingen moeten duidelijker worden. De regels voor het bestuur en toezicht moeten daarom voor alle rechtspersonen gelijk getrokken worden. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft daartoe recent een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op dit moment bevat de wet al duidelijke regels voor het bestuur en toezicht van een nv en bv. Deze regels zijn er echter niet voor verenigingen en stichtingen. Het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen (pdf) moet daar verandering in brengen. Alle organisaties krijgen daardoor dezelfde regels op het gebied van onder meer toezicht, aansprakelijkheid en belangenverstrengeling. De nieuwe regels zijn niet alleen van belang voor organisaties in de zorg, het onderwijs en de volkshuisvesting, maar bijvoorbeeld ook voor goede doelen.

Aansprakelijk bij onbehoorlijke taakvervulling

De wet moet duidelijkheid geven over de taakvervulling van bestuurders en toezichthouders. Het is daardoor ook makkelijker om bestuurders en toezichthouders af te rekenen op hun prestaties. Functioneert een bestuurder of toezichthouder niet naar behoren, dan moet het makkelijker zijn om hem te vervangen. Een bestuurder of toezichthouder kan daarnaast aansprakelijk gesteld worden als er sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling. Er gaan soepelere regels gelden voor niet-commerciële verenigingen en stichtingen en onbezoldigde bestuurders (vrijwilligers). De minister wil namelijk voorkomen dat vrijwilligers het door de mogelijke aansprakelijkheid niet meer zien zitten om als bestuurder werkzaam te zijn voor een plaatselijke buurtvereniging of sportclub.

Bron: Rendement

Meer nieuwsitems