22 mei 2024

Het hoofdlijnenakkoord dat op 16 mei is gepresenteerd, dient als basis voor de verdere formatie en moet uiteindelijk tot een regeerakkoord leiden. De budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord geeft inzicht in de financiering van de plannen.

Als specialist in de branche kinderopvang hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u in kaart gebracht:

Het hoofdlijnenakkoord geeft niet veel prijs over de plannen van het nieuwe kabinet met de kinderopvang.  In het akkoord is wat betreft kinderopvang niet meer te lezen dan:

  • De stelselherziening kinderopvang (bijna gratis voor werkende ouders en overheveling naar instellingen) wordt doorgezet; en
  • Voorschoolse opvang en vroegschoolse educatie kan belangrijk zijn.

Waarbij het tweede aspect veel aan de verbeelding over laat. De partijen werken namelijk niet nader uit wat het voor het beleid van het kabinet betekent dat voorschoolse opvang kennelijk belangrijk kan zijn.

Alhoewel de aandacht voor kinderopvang in het hoofdlijnenakkoord beperkt is, kan een aantal fundamentele keuzes hieruit wel worden opgemaakt:

  • Het kabinet wil naar een vorm van directe financiering. Dat betekent afschaffen van de kinderopvangtoeslag en het verleggen van de financieringsstroom naar de kinderopvangorganisaties;
  • Het oorspronkelijke plan van ‘bijna’ gratis kinderopvang (vergoeding van 96% van het maximum uurtarief) wordt doorgezet;
  • Het kabinet lijkt geen werk te willen maken van een toegangsrecht of bredere toegankelijkheid van de kinderopvang, waarmee het de verwachting is dat de arbeidseis blijft bestaan.

Wie de budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord leest komt overigens nog een beleidsvoornemen tegen. Al lijkt deze maatregel weinig te maken te hebben met doordacht beleid, maar meer een snelle bezuiniging. De maximum uurprijs wordt voor 2026 eenmalig niet geïndexeerd. Een merkwaardig voornemen als je bedenkt dat in 2023 en 2024 juist een poging is gedaan om te lage indexatie uit het verleden in te lopen.

Overigens kunnen ook andere, meer generieke, voornemens de kinderopvangsector raken. Denk hierbij aan het afschaffen van de compensatie transitievergoeding (m.u.v. voor kleine werkgevers) en het verhogen van de AWF-premie.

Heeft u vragen over wat dit betekent in uw situatie? Wij adviseren u graag.

Meer nieuwsitems