27 mei 2024

Het hoofdlijnenakkoord dat op 16 mei is gepresenteerd, dient als basis voor de verdere formatie en moet uiteindelijk tot een regeerakkoord leiden. De budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord geeft inzicht in de financiering van de plannen.

Als specialist in de sector non-profit hebben wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van sturing en financiën voor u in kaart gebracht. Het hoofdlijnenakkoord geeft niet veel prijs over deze plannen van het nieuwe kabinet voor de non-profit sector. Wel zijn er keuzes gemaakt die invloed kunnen hebben:

  • Het lage btw-tarief van 9% voor culturele goederen en diensten (met uitzondering van bioscopen en dagrecreatie) wordt afgeschaft en gaat naar 21 %.
  • Beperking van de giftenaftrek, hetgeen effect heeft op particuliere giften aan non profit organisaties.

Overigens kunnen ook andere, meer generieke, voornemens de non- profitsector raken. Denk hierbij aan het afschaffen van de compensatie transitievergoeding (behalve voor kleine werkgevers) en het verhogen van de AWF-premie.

Heeft u vragen over wat dit betekent in uw situatie? Wij adviseren u graag.

 

 

 

Meer nieuwsitems