22 maart 2018

Vrijwilligers zijn onmisbaar! Het is dus belangrijk dat uw organisatie op een juiste manier met deze krachten omgaat. Om het vrijwilligersbeleid van uw organisatie te evalueren, heeft de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) een gratis stappenplan gemaakt.

Goed vrijwilligersbeleid

Uw organisatie moet net als met werknemers ook afspraken maken met vrijwilligers. Vrijwilligers moeten namelijk ook weten waar ze aan toe zijn en welke regels er gelden binnen uw organisatie. Een goed vrijwilligersbeleid vergroot het werkplezier, zorgt voor goedlopende werkprocessen en helpt om de organisatiedoelstellingen te behalen. Regelmatig evalueren van het vrijwilligersbeleid is daarbij erg belangrijk. Het beleid moet namelijk wel meegroeien met uw organisatie en rekening houden met externe veranderingen. De zelfevaluatie van het NOV moet uw organisatie daarbij gaan helpen.

Bouwstenen voor het vrijwilligersbeleid

De zelfevaluatie is geschikt voor alle soorten organisaties (klein, groot, jong of oud). Mocht uw organisatie nog geen vrijwilligersbeleid hebben, dan zijn de uitkomsten uit de zelfevaluatie ook goed te gebruiken als bouwstenen voor het opstellen van vrijwilligersbeleid. Daarnaast blijkt uit de evaluatie op welke punten uw organisatie het vrijwilligersbeleid moet verbeteren. Het is zelfs mogelijk dat uw organisatie in aanmerking komt voor het NOV-Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld.

Uw organisatie onder de loep nemen

Gaat uw organisatie aan de slag met de zelfevaluatie, dan geeft het NOV daarvoor het volgende stappenplan. Maak eerst een duidelijk plan (stap 1) over welk deel u uw organisatie onder de loep wil nemen. Het is handig om een werkgroep samen te stellen voor de zelfevaluatie. De werkgroep bespreekt het doel en de resultaten van de zelfevaluatie (stap 2). Uiteindelijk moet de werkgroep komen tot bepaalde ontwikkelpunten en acties. Na drie maanden kijkt de werkgroep of het vrijwilligersbeleid op punten is verbeterd (stap 3). Uw organisatie moet daarnaast op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk en daarop inspelen indien nodig (stap 4).

Bron: Rendement Uitgeverij

Meer nieuwsitems