29 mei 2024

Het beschermen van persoonlijke gegevens is in het onderwijs van cruciaal belang. Om die reden is vorig jaar een normenkader opgesteld door SIVON voor Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). Het normenkader bevat 69 normen voor informatiebeveiliging waaraan instellingen in het funderend onderwijs zouden moeten voldoen. Op grond hiervan wordt het volwassenheidsniveau op een schaal van 0 tot 5 gemeten.

Op grond van nalevingsonderzoek bij 14 instellingen voor PO en VO komt SIVON tot de conclusie dat de informatiebeveiliging bij veel instellingen nog niet op orde is. Het gemiddelde geconstateerde volwassenheidsniveau is 1,9, al varieert dit wel flink tussen 1,5 en 2,7. De doelstelling is dat alle schoolbesturen in 2027 minimaal het niveau 3,0 hebben gehaald.

De gedetailleerde uitkomsten van het onderzoek en de succesfactoren vindt u hier.

 

Meer nieuwsitems