15 augustus 2023

De wet DBA

Als u ZZP’ers inhuurt, is sinds mei 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) voor u van toepassing. In die wet staat de vraag centraal of er sprake is van een arbeidsrelatie. Voor iedere ZZP’er moet u nagaan of deze fiscaal aangemerkt kan worden als werknemer. In dat geval moet u loonheffingen inhouden op de aan de ZZP’er uitbetaalde bedragen. Als u dat niet doet, kan dat leiden tot naheffingsaanslagen of zelfs boetes. Een ZZP’er kan bovendien proberen aanspraak te maken op regelingen zoals de Ziektewet.

Werknemer of ZZP’er

Om te beoordelen of het risico bestaat dat de ingehuurde ZZP’er aangemerkt kan worden als werknemer, moet u aandacht besteden aan drie punten:

  1. Arbeid
    Moet de ZZP’er zelf het werk verrichten, of mag hij zich bijvoorbeeld laten vervangen door iemand anders? Wie lost eventuele klachten over de arbeid op: de ZZP’er of u als opdrachtgever?
  2. Beloning
    Krijgt de ZZP’er alleen een vergoeding voor zijn arbeid, of ook bij ziekte en/of vakantie? Wie loopt het debiteurenrisico? Is dat de ZZP’er?
  3. Gezag
    Wie bepaalt hoe het werk uit wordt gevoerd? Mag de ZZP’er zijn eigen gang gaan? Of staat hij onder uw toezicht?

Ontbreekt een van deze drie punten, dan is er geen sprake van een dienstbetrekking.

Modelovereenkomst

Dit luistert heel nauw. Daarom is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken én deze vast te leggen. Dat kan in een ‘modelovereenkomst’.

Als er geen verplichting is om de arbeid persoonlijk te verrichten (punt 1), dan wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt van de  “Modelovereenkomst Vrije Vervanging”. Hierin staat, dat de ZZP’er zich mag laten vervangen en dat er daardoor geen sprake is van een loondienstbetrekking.

Modelovereenkomst Vrije Vervanging vervalt

Maar let op: huurt uw organisatie ZZP-ers in op basis van een overeenkomst van opdracht, gebaseerd op “vrije vervanging”? Vanaf 1 januari 2024 is dit niet langer mogelijk! Door een uitspraak van de Hoge Raad is de Modelovereenkomst Vrije Vervanging niet langer bruikbaar. Dit heeft de Belastingdienst kenbaar gemaakt.

Ons advies

De goedkeuring van de modelovereenkomst Vrije Vervanging vervalt per 1 januari 2024. Wij adviseren u in deze situatie de arbeidsrelatie met de ZZP’er op korte termijn opnieuw te (laten) beoordelen. Als adviseurs van Van Ree Finance Consultants bespreken wij dit graag met u. Mogelijk is er in uw situatie een andere oplossing voorhanden om een (fictieve) dienstbetrekking te vermijden. Ook voor de beoordeling van uw overeenkomst en overleg met de Belastingdienst staan wij voor u klaar. Neem gerust contact met ons op.

Arjan Van Der Bok

Arjan van der Bok
Fiscaal Directeur
Ook bereikbaar via 0343-415940

Meer nieuwsitems