6 februari 2019

Ouders, leraren en leerlingen krijgen via de medezeggenschapsraad meer invloed op de financiën van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De ministerraad heeft op 1 februari 2019 ingestemd met een voorstel van minister Slob om deze afspraak uit het Regeerakkoord uit te voeren. In zijn brief van 4 februari 2019 heeft minister Slob de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. De medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. Wat de hoofdlijnen van de begroting precies zijn, wordt de komende tijd, samen met schoolbestuurders, leraren, ouders en leerlingen, nader bepaald. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat het vergroten van de invloed van de medezeggenschapsraad op de financiën, de medezeggenschapsraad helpt om een kritische partner van de school te zijn.

Medezeggenschapsraad als kritische partner
Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders, leraren en leerlingen meedenken over het beleid van de school. Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Als kritische partner kan de MR de bestuurder of de schoolleider helpen de visie aan te scherpen, de koers te bepalen of deze bij te stellen. Door de wetswijziging krijgt de medezeggenschapsraad op dit punt meer invloed. De medezeggenschapsraad moet dan wel voldoende financiële kennis hebben. Daarom kan een medezeggenschapsraad gebruikmaken van scholing en ondersteuning. Naar verwachting kan de wetswijziging in 2021 ingaan. Meer informatie over de WMS en de ondersteuning van de medezeggenschapsraden is te vinden op de website www.infowms.nl.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer nieuwsitems