25 februari 2021

Er worden steeds meer eisen gesteld aan uw praktijk door de overheid, gemeenten en zorgverzekeraars. Ook de verplichtingen op het gebied van financiële verantwoording nemen toe.

Productieverantwoording uiterlijk 31 maart indienen

Een voorbeeld is de jaarlijkse productieverantwoording WMO en Jeugdwet. Deze verantwoording dient u uiterlijk 31 maart in te dienen, voorzien van een accountantsverklaring.

Controle van uw productieverantwoording

Wij zijn gespecialiseerd in de advisering van praktijkhouders en de controle van productieverantwoording. Onze ervaring en ons enthousiasme zetten wij graag in voor uw praktijk.

Een bekend gezegde is “Voorkómen is beter dan genezen”. Wij gaan graag met u in gesprek zodat een tijdige oplevering een efficiënte controle mogelijk maakt.
U kunt ons telefonisch bereiken op 0343 – 41 59 40 of per mail info@vanreeacc.nl

Meer nieuwsitems