24 april 2023

Deadline openbare jaarverantwoording

Met de op 1 januari 2022 in werking getreden Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) is openbare jaarverantwoording verplicht geworden. Dit geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders. Zorgaanbieders en accountants hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Met name vanwege de onuitvoerbaarheid van de verplichtingen binnen de gestelde termijnen.

De minister van VWS gaat in op bezwaren. Het gaat echter om een tijdelijk uitstel voor de jaren 2022 en 2023 dat alleen geldt voor bestaande zorgaanbieders en niet voor nieuwe zorgaanbieders. Dus: Zorgaanbieders die al voor 2022 zorg verleenden en nu voor het eerst hun  jaarverantwoording openbaar moeten maken, krijgen hier meer tijd voor. De reguliere deadline van 1 juni 2023 is voor deze groep zorgaanbieders verschoven naar 30 december 2023.

U leest hierover meer op de website van het ministerie van VWS.

Let op: omdat de deadline voor openbaarmaking al is verplaatst naar 30 december 2023 is het niet mogelijk om uitstel aan te vragen.

Openbare jaarverantwoording verplicht?

In een aantal gevallen is de openbare jaarverantwoording niet verplicht. Bijvoorbeeld:

  • omdat u solist bent (al dan niet binnen een eenmanszaak), zelf de zorg verleent en deze niet uitbesteedt, ook niet voor een deel;
  • omdat er binnen uw personenvennootschap maar één persoon zorg verleent;
  • omdat u geen zorg heeft gedeclareerd;
  • omdat uw organisatie helemaal geen zorg heeft verleend.

Voorbereiding openbaar maken

Wij adviseren om u tijdig te verdiepen in de eisen die worden gesteld aan de openbaarmakingsplicht. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. U kunt hierbij denken aan:

eHerkenning

U maakt uw jaarverantwoording openbaar via het online portaal DigiMV van het CIBG (een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Bij het invullen van DigiMV maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dan eHerkenning aan. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat uw account is aangemaakt.

Check welke gegevens u moet aanleveren

Afhankelijk van de manier waarop uw zorgorganisatie is ingericht, levert u gegevens aan. Op jaarverantwoordingzorg.nl van het ministerie van VWS staat per categorie zorgaanbieders uitgelegd wat u moet aanleveren. Ook vindt u daar een overzicht van vragen en antwoorden.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Mogelijk valt uw zorgorganisatie ook onder de Wet normering topinkomens (WNT). De WNT staat wettelijk gezien los van de jaarverantwoordingsplicht. Als u WNT-verantwoording moet afleggen, dan kunt u die gemakkelijk als onderdeel van de jaarverantwoording publiceren. Meer informatie over de WNT vindt u op jaarverantwoordingzorg.nl/wnt.

Ons advies over jaarverantwoording

De regeling is relatief nieuw. Bovendien is het voor u geen dagelijkse kost. Voor ons wel. Neem daarom gerust contact op als u vragen heeft.

 

Meer nieuwsitems