16 mei 2024

Op 5 juli 2023 heeft minister Helder tijdens het commissiedebat eerstelijnszorg aangekondigd dat er nieuwe richtlijnen zullen gelden voor bepaalde zorgaanbieders. Het gaat om zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 zijn opgericht en die behoren tot een categorie van zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 geen jaarverantwoording openbaar hoefden te maken op grond van wet- en regelgeving van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als zorgaanbieder die vóór 1 januari 2022 is opgericht en behoort tot een categorie die voor die datum niet verplicht was om jaarverantwoordingen openbaar te maken, heeft u een nieuwe status. Met de wettelijke inwerkingtreding van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt het voor u niet langer verplicht om uw jaarverantwoordingen over de boekjaren 2022 en 2023 openbaar te maken.

Dit betekent concreet dat de jaarverantwoordingen van uw zorginstelling vanaf dat moment worden verwijderd. Het CIBG zal de dataset van 2022 aanpassen, waarbij uw gegevens niet meer zichtbaar zullen zijn.

We willen benadrukken dat deze wijziging geen invloed heeft op uw mogelijkheid om vrijwillig te besluiten of u uw jaarverantwoording openbaar wilt houden. Het CIBG zal rechtstreeks contact met u opnemen als u al een jaarverantwoording over boekjaar 2022 en/of 2023 openbaar heeft gemaakt.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Meer nieuwsitems