4 mei 2020

In het huidige systeem krijgen ouders een toeslag. Dit is een voorschot. Dus achteraf wordt bepaald op welk bedrag ouders werkelijk recht hadden. Dat leidt in 80 % van de gevallen tot terugvorderingen en nabetalingen. Dit brengt ouders in problemen.  Na de toeslagenaffaire zijn de problemen in kaart gebracht. Op basis daarvan start een onderzoek naar een nieuwe aanpak. Daarbij wordt gedacht aan door de overheid betaalde kinderopvang. Tot die tijd komen er binnen het huidige stelsel aanpassingen, zoals een invorderingsdrempel. Het voorstel van de staatssecretaris vindt u in de Kamerbrief.

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en de gevolgen voor uw organisatie.